Betekenis van:
barst

barst
Zelfstandig naamwoord
 • een breuklijn in een breekbaar voorwerp
"Er zit een barst in de voorruit."
barst (de ~ | meervoud barsten)
Zelfstandig naamwoord
 • breuk in een harde oppervlakte waarbij de delen nog niet uit elkaar wijken
"een barst in [een vaas/het glas]"
"er geen barst van snappen/geloven"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Er zit een barst in het glas.
 2. Het kan me geen barst schelen.
 3. Barst-/destructietests
 4. Er mag geen barst of breuk ontstaan.
 5. Bijlage 5M Barst-/destructietest, alleen voor cilinders (zie bijlage 3)
 6. Geabsorbeerde vervormingsenergie bij verdere belasting na barst- of scheurvorming
 7. De tank moet de barst- en de lektest doorstaan.
 8. Barsttest: deze test is bedoeld om aan te geven bij welke druk de tank barst.
 9. Eén cilinder wordt overeenkomstig punt A.12 (aanhangsel A) aan een hydrostatische druk onderworpen tot hij barst.
 10. De kleur van het kaasdeeg varieert van ivoorwit tot lichtgeel en kan eventueel een lichte barst vertonen.
 11. Na deze test mag met het blote oog geen enkele waarneembare vervorming van of barst in de retroflecterende voorziening en met name de optische onderdelen worden geconstateerd.
 12. „Overdrukinrichting”: een inrichting die door het laten uitstromen van de LPG in de tank moet voorkomen dat deze in geval van brand barst.
 13. De specifieke verandering in het volume van de metalen tank op het tijdstip dat de barst ontstaat, mag niet minder bedragen dan:
 14. Brandtest: bij deze test moet worden aangetoond dat de brandbeveiliging van de tank zodanig is dat de tank niet barst wanneer hij onder gegeven brandomstandigheden wordt getest.
 15. De barsttest onder hydraulische druk wordt uitgevoerd met behulp van apparatuur waarmee de druk gelijkmatig kan worden verhoogd totdat de tank barst, en de drukverandering in de tijd kan worden geregistreerd.