Betekenis van:
kloof

kloof
Zelfstandig naamwoord
 • een ten gevolge van erosie, diep uitgesleten rivierdal, met steile wanden
"Voorzichtig lopen ze over het glibberige pad in de door een gletsjer uitgesneden kloof."
kloof (de ~ | meervoud kloven)
Zelfstandig naamwoord
 • door klieving ontstane opening in iets, die naar binnen toe smaller wordt
"een smalle/nauwe/wijde kloof"
"een diepe kloof"

Synoniemen

Hyperoniemen

kloof
Zelfstandig naamwoord
 • grote afstand, verschillen
"Hij sprak over de kloof tussen de politiek en de burger."
kloof
Zelfstandig naamwoord
 • peilloze diepte, diepe rotskloof enz. met steile wanden

Synoniemen

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Deze kloof is in de loop van de jaren negentig nauwelijks verkleind (3 procentpunten sinds 1989);
 2. Mede hierdoor zal ook de digitale kloof worden verkleind en de sociale uitsluiting worden teruggedrongen.
 3. Na de fusie zal de gefuseerde entiteit grotendeels de kloof dichten met de belangrijkste speler, EnergiDanmark.
 4. opleidingsactiviteiten om de kloof tussen de media en de wetenschappelijke gemeenschap te overbruggen;
 5. De kloof in OTO en innovatie binnen en tussen landen, met name wat betreft de uitgaven van het bedrijfsleven aan OTO, is veel groter dan de kloof in inkomen.
 6. Het kaderprogramma draagt bij tot het dichten van de kloof tussen onderzoek en innovatie en bevordert alle vormen van innovatie.
 7. De Poolse autoriteiten verwijzen bijvoorbeeld naar het zogenoemde armoederisico, dat een grote kloof laat zien tussen Polen en Slowakije [60].
 8. ondersteuning van een inclusieve kennismaatschappij en hulp om de digitale kloof en kennis- en informatielacunes te dichten;
 9. De kloof tussen het groeipotentieel van Europa en dat van haar economische partners is dan ook niet significant kleiner geworden.
 10. Integendeel, als de prijzen voor gas op de wereldmarkt zich de komende jaren verder blijven ontwikkelen zoals nu, kan deze kloof zich nog verbreden.
 11. Bovendien is de kloof tussen het loonpeil in de provincie Łódź en dat in Polen als geheel in de periode 2004-2007 groter geworden.
 12. De kloof tussen de kleine marktdeelnemers en de grotere is reeds aanzienlijk en zal door de fusie nog in belangrijke mate toenemen.
 13. Dit zou een verbetering kunnen betekenen van de dienstverlening in plattelandsgebieden in de Gemeenschap en zo de digitale kloof op geografisch niveau kunnen verkleinen.
 14. Dit geldt met name voor de sector luchtvracht, waar door het toenemende luchtvrachtvolume de kloof tussen capaciteitsaanbod en -vraag steeds groter wordt.
 15. verbetering van de integratie en gelijkwaardige deelname, alsmede bestrijding van de digitale kloof; hulptechnologie voor ouderen en mensen met een handicap; design-for-all: