Betekenis van:
bederf

bederf
Zelfstandig naamwoord
 • een proces van aantasting en verslechtering dat iets onbruikbaar maakt
"Een koelkast beschermt etenswaar enige tijd tegen bederf."
bederf (het ~)
Zelfstandig naamwoord
 • het bederven; het door schimmels, bacteriën enz. aangetast raken van organische stoffen; bederf; bederf
"aan bederf onderhevig"
"het bederf van de zeden"

Synoniemen

Hyperoniemen

bederf
Werkwoord
 • aftakeling; proces van slechter worden; achteruitgang; verval

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Bewaar het monster zodanig dat bederf of wijziging van de samenstelling wordt voorkomen.
 2. Waar nodig moet de temperatuur zo laag mogelijk gehouden worden om condens en bederf te voorkomen.
 3. Controles van de vervoermiddelen van aan bederf onderhevige levensmiddelen, met name:
 4. Bewaar het monster onder zodanige omstandigheden dat bederf of wijziging van de samenstelling uitgesloten is.
 5. Bijzondere voor het vervoer van aan bederf onderhevige producten gebruikte inrichtingen:
 6. Bederf en stof moeten onder controle gehouden worden om het binnendringen van schadelijke organismen te voorkomen.
 7. De steenvruchten moeten van hoge kwaliteit zijn, vrij van mechanische schade en microbiologisch bederf.
 8. houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen
 9. De verpakking, het vervoer en de opslag dienen zodanig te zijn dat besmetting, bederf of verlies wordt vermeden.
 10. Bederf moet zo veel mogelijk worden voorkomen en onder controle gehouden worden om het binnendringen van schadelijke organismen te voorkomen.
 11. Dergelijke veranderingen, die tekenen van bederf kunnen manipuleren, kunnen de consument misleiden en mogen derhalve niet worden toegestaan.
 12. De verpakking, het vervoer en de opslag moeten zodanig zijn dat besmetting, bederf of vernietiging wordt vermeden.
 13. Diervoeders worden op een zodanige wijze opgeslagen en vervoerd dat zij gemakkelijk kunnen worden geïdentificeerd en dat verwarring of kruisverontreiniging wordt vermeden en bederf wordt voorkomen.
 14. Grondstoffen en alle ingrediënten die in het bedrijf zijn opgeslagen, moeten worden bewaard in adequate omstandigheden die erop gericht zijn bederf te voorkomen en verontreiniging tegen te gaan.
 15. Indien daar niet op de juiste wijze mee wordt omgegaan, kunnen ze zorgen voor snel bederf van levensmiddelen die ze juist zouden moeten verbeteren.