Betekenis van:
rot

rot (het ~ | meervoud rotten)
Zelfstandig naamwoord
 • achter elkaar opgestelde rij manschappen
"in rotten van [vier/tien]"

Hyperoniemen

Hyponiemen

rot
Zelfstandig naamwoord
 • een persoon die al lang meedraait
"Dat is een oude rot in het vak."
rot
Zelfstandig naamwoord
 • het rottingsproces, bijvoorbeeld van etenswaar
"In die aardappels zit de rot."
rot
Zelfstandig naamwoord
 • het bederven; het door schimmels, bacteriën enz. aangetast raken van organische stoffen; bederf; bederf

Synoniemen

Hyperoniemen

rot
Bijvoeglijk naamwoord
 • tot organisch bederf overgegaan
"(een) rotte appel/bladeren/eieren/vis/kies/kozijnen/vloer"
"vroeg rijp, vroeg rot"

Hyperoniemen

rot
Bijvoeglijk naamwoord
 • verrot, bedorven
"Zo rot als een mispel."
rot
Bijvoeglijk naamwoord
 • beroerd, onaangenaam
"Hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het wordt."
rot
Bijvoeglijk naamwoord
 • omkoopbaar

Synoniemen

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. De helft van de appels is rot.
 2. Om eerlijk te zijn, ik verveel me rot.
 3. zeer lichte sporen van rot,
 4. zeer lichte sporen van rot,
 5. Winst bij verkoop in de Gemeenschap (RoT)
 6. Door rot aangetaste producten zijn uitgesloten.
 7. Winst bij verkoop in de EU (RoT)
 8. De RoT vertoont tussen 2002 en het onderzoektijdvak een scherpe daling, die neerkomt op bijna 300 %.
 9. van zuivere biodiesel en biodieselmengsels met meer dan 10 %, doch niet meer dan 99 % biodiesel van ROT is vrijgesteld.
 10. gezond; geen producten die zijn aangetast door rot of die een zodanige kwaliteitsvermindering vertonen dat zij niet meer geschikt zijn voor consumptie,
 11. Zowel de RoT, de RoI als de kasstroom laten zien dat de situatie van de in de steekproef opgenomen producenten in de beoordelingsperiode is verslechterd.
 12. In bovengenoemde wetgeving zijn ook voor de opbrengst van de verkoop van andere producten vrijstellingen van de ROT en de Use Tax opgenomen.
 13. Het is duidelijk dat de vrijstelling van de Use Tax en de ROT wordt verleend op grond van de detailverkoop van biodiesel/biodieselmengsels.
 14. Wanneer een detailhandelaar een materieel persoonlijk goed [14] verkoopt, moet hij Retailers’ Occupation Tax ( „ROT”) betalen, terwijl de koper een overeenkomstige Use Tax betaalt.
 15. De hieronder weergegeven rentabiliteit betreft de verkoop op de communautaire markt en wordt uitgedrukt als opbrengst over de omzet (RoT), rendement op investeringen (RoI) en kasstroom.