Betekenis van:
verdraaid

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

  1. Als het stuur vergrendeld kan worden wanneer dit naar links of naar rechts wordt verdraaid, dienen de proeven in deze twee standen te worden uitgevoerd.
  2. Derhalve is de informatie zowel onjuist als verdraaid in de zin van artikel 14, lid 1, onder b), van de concentratieverordening.
  3. Aan- en afkoppelen van het trekoog moet mogelijk zijn als de lengteas van het trekoog ten opzichte van de middellijn van de vangmuil tegelijkertijd over de volgende hoeken verdraaid is:
  4. De romp van de tank wordt vastgezet zodat hij niet kan worden verdraaid; op elk uiteinde van de tank wordt een koppel van twee keer het door de fabrikant aangegeven koppel voor installatie van de klep of overdrukinrichting uitgeoefend, eerst in de richting om een schroefdraadverbinding vast te zetten, vervolgens in de tegenovergestelde richting en tenslotte weer in de aanhaalrichting.
  5. Het achterwege laten van informatie waaruit blijkt dat Transavia lijnvluchten onderhoudt naar Middellandse-Zeebestemmingen en zitplaatscapaciteit op deze vluchten verkoopt aan touroperators, komt erop neer dat de gegevens die over Transavia werden verstrekt, zowel onjuist als verdraaid zijn in de zin van artikel 14, lid 1, onder b) van de concentratieverordening.
  6. Het feit dat niet werd verwezen naar de lijnvluchten van Transavia op het Middellandse-Zeegebied komt, in het kader van de overige gegevens die in het formulier CO werden verstrekt, er niet alleen op neer dat eenvoudigweg gegevens werden weggelaten, maar, zoals hierboven werd uiteengezet (delen III en IV), leidt ertoe dat de lezer ernstig wordt misleid, aangezien een verdraaid beeld van de werkelijke feiten wordt gegeven.