Betekenis van:
oneindig


Voorbeeldzinnen

 1. Maar het heelal is oneindig.
 2. Iets is oneindig veel beter dan niets.
 3. Er is geen twijfel aan dat het heelal oneindig is.
 4. Het aantal dwazen is oneindig
 5. Alleen de vezels die een op het scherm van de REM getrokken (oneindig) dunne lijn raken (of kruisen), worden geteld.
 6. Indien risico's gewoon worden opgeteld, zou het algemene risico afhankelijk zijn van het aantal opgestelde verwondingsscenario's en kan het algemene risico oneindig groot zijn.
 7. Een dergelijke berekening is echter niet realistisch, omdat de capaciteit van start- en landingsbanen slechts beperkt is en de inkomsten niet oneindig kunnen toenemen.
 8. Dit wordt weergegeven als een reeks resolutiewaarden van nul tot oneindig (typisch voor rastergegevens en beeldgebonden producten) of equivalente schalen (typisch voor kaarten of kaartgebonden producten).
 9. Zo verwacht BE pas met de ontmanteling van een AGR te beginnen 85 jaar nadat in een dergelijke centrale de stroomproductie is stilgelegd, terwijl het beheer van verbruikte splijtstof oneindig moet blijven doorgaan.
 10. Het onderzoek gedaan door […] naar het depositobestand van PI, dat voor de studie […] wordt beschouwd als gegeven, komt tot de conclusie dat, na aftrek van een component die theoretisch meer volatiel is, de verwachte gebruiksduur van de deposito’s extreem lang en vrijwel oneindig is.
 11. Als in het steekproefkader voor fokbeslagen of in het steekproefkader voor productiebeslagen 100000 of meer bedrijven voorkomen, kan de populatie om praktische redenen als oneindig worden beschouwd en bedraagt het aantal uit dat steekproefkader aselect te selecteren bedrijven 171 (zie tabel 1).
 12. Meting van de lengte èn de diameter is zowel saai als tijdrovend, maar als alleen de vezels worden gemeten die een oneindig dunne lijn in een REM-gezichtsveld raken, is de waarschijnlijkheid dat een bepaalde vezel wordt geselecteerd evenredig met de lengte daarvan.