Betekenis van:
eindeloos

eindeloos
Bijvoeglijk naamwoord
  • nooit ophoudend
"de eindeloze tijd/ruimte"
"het eindeloos/eindeloze heelal"

Synoniemen

Hyperoniemen

eindeloos
Bijvoeglijk naamwoord
  • waaraan geen einde komt of althans schijnt te komen
"Die eindeloze oorlog is een bron van veel ellende."

Voorbeeldzinnen

  1. weefsels en vilt, eindeloos of voorzien van verbindingsstukken, van de soort gebruikt voor papiermachines en dergelijke machines (bijvoorbeeld machines voor pulp of asbestcement)
  2. Metaaldoek (eindeloos metaaldoek daaronder begrepen), metaalgaas en traliewerk, van ijzerdraad of van staaldraad; plaatgaas verkregen door het uitrekken van plaatijzer, plaatstaal, bandijzer of bandstaal
  3. artikelen van textielstof voor technisch gebruik (andere dan de artikelen bedoeld bij de posten 5908 tot en met 5910) (bijvoorbeeld weefsels en vilt, eindeloos of voorzien van verbindingsstukken, van de soort gebruikt voor papiermachines en dergelijke machines (bijvoorbeeld voor pulp of asbestcement), polijstschijven, pakkingen, sluitringen en andere delen van machines, apparaten of toestellen).
  4. Binnen dat kader dient te worden herhaald dat de fundamentele eis van rechtszekerheid die is bedoeld als garantie dat door het Gemeenschapsrecht beheerste rechtssituaties en -betrekkingen voorzienbaar zijn, zich ertegen verzet dat de Commissie eindeloos kan wachten met de uitoefening van haar bevoegdheden.
  5. Zoals het Hof van Justitie in de gevoegde zaken C-74/00 P en C-75/00 P [11] heeft geoordeeld, „verzet de fundamentele eis van rechtszekerheid zich er evenwel tegen dat, wanneer bepalingen dienaangaande ontbreken, de Commissie eindeloos kan wachten met de uitoefening van haar bevoegdheden”.