Betekenis van:
super


Voorbeeldzinnen

 1. Ik heb soms vrijgenomen van werk om de Super Bowl te kijken.
 2. De graphics van de Super Nintendo zijn geweldig. Ze zijn zoveel beter dan die van de oorspronkelijke Nintendo.
 3. Bedrijvengroep Super One
 4. DE HERFINANCIERING VAN HET SUPER-SIV
 5. Die risicopositie bestaat uit 14,4 miljard EUR (door MBIA) afgedekte super-senior en class A notes en 5,5 miljard EUR door KBC aangehouden super-senior, super mezzanine en class A notes [17].
 6. Waarvan het marktaandeel kleiner is dan dat van de super majors.
 7. Om de portefeuille aan het super-SIV over te dragen, was herfinanciering van de portefeuille nodig.
 8. Voor de variëteiten Kernel (Basmati), Basmati 370, Pusa Basmati en Super Basmati.
 9. De herstructurering behelst de overdracht van de eerste portefeuille aan het super-SIV.
 10. Afgesproken was echter dat de opbrengsten uit het super-SIV uitsluitend zouden worden gebruikt voor de betaling van de garantievergoeding die door het super-SIV aan de Vrijstaat Saksen moest worden voldaan, de beheerskosten voor het super-SIV en een passende vergoeding voor LBBW en de andere Landesbanken voor de verschaffing van de liquiditeit die nodig was voor de herfinanciering van het super-SIV.
 11. Zoals hierboven vermeld werd het super-SIV in twee tranches gefinancierd.
 12. De equity-tranche is het meest en de super-senior tranche het minst achtergesteld.
 13. Zonder het super-SIV had Sachsen LB mark-to-market-verliezen moeten dekken van ca.[… (0,5-1,5)] miljard EUR. De oprichting van het super-SIV houdt derhalve nauw verband met de herstructurering en verkoop van Sachsen LB.
 14. KBC’s cdo’s bestaan meestal uit een equity-tranche, een junior-tranche, een mezzanine-tranche en een super-senior tranche.
 15. Omdat de garantie echter gekoppeld is aan het super-SIV en niet op LBBW wordt overgedragen, werd LBBW niet bevoordeeld.