Betekenis van:
enorm


Voorbeeldzinnen

 1. Dat dier is enorm!
 2. Hij woont in een enorm huis.
 3. Het moet enorm moeilijk voor haar zijn het huishouden alleen te runnen na de scheiding.
 4. Importeurs kopen doorgaans een enorm assortiment aan voedingsproducten.
 5. Het totale EU-verbruik van het betrokken product is enorm gestegen, met bijna 16000 procentpunt.
 6. De operatie kende een enorm succes en werd op 11 april afgesloten.
 7. De winst is in het OT omgeslagen in een enorm verlies, dat voor de bedrijfstak van de Unie gemiddeld 15 % bedroeg.
 8. De afgelopen vijftig jaar heeft orgaantransplantatie een vaste plaats ingenomen in de hele wereld en hebben honderdduizenden patiënten enorm veel baat hierbij gehad.
 9. Het marktaandeel van de betrokken landen groeide in de beoordelingsperiode enorm, namelijk van 9,2 % in 2001 tot 22,8 % in het onderzoektijdvak.
 10. Door de in 2008 begonnen financiële en economische crisis zijn de werkgelegenheid en het productiepotentieel sterk gedaald en zijn de overheidsfinanciën enorm verslechterd.
 11. Bovendien is de omvang van de invoer uit deze landen enorm toegenomen, ondanks de hoge antidumpingrechten die erop van toepassing waren.
 12. Er moet zorgvuldig worden afgewogen of onderzoek nodig is, gelet op het feit dat over zoogdieren in deze hoeveelheidscategorie enorm veel gegevens beschikbaar zijn.
 13. De financiële en materiële middelen die nodig zijn om de gevolgen en de oorzaken van de hoge voedselprijzen grondig aan te pakken, zijn enorm.
 14. De Commissie merkt op dat de DPF-markt in Europa de voorbije jaren enorm is gegroeid, aangezien alle voertuigfabrikanten de technologie toepassen om te voldoen aan de Euro-emissiegrenswaarden.
 15. Bij die vaststelling moet rekening worden gehouden met de extra voorzieningskosten die door het afgelegen en insulaire karakter van de ultraperifere gebieden worden veroorzaakt, welke omstandigheden voor deze regio's kosten meebrengen die voor hen een enorm nadeel betekenen.