Betekenis van:
beleidslijn

beleidslijn (de ~ | meervoud beleidslijnen)
Zelfstandig naamwoord
  • richting waarin iets zich ontwikkelt; richting van beleid
"een nieuwe beleidslijn"
"beleidslijnen uitzetten"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. stelt een beleidslijn vast voor de op grond van artikel 33 uit te voeren inspectiebezoeken;
  2. Voor het vervullen van zijn taken overeenkomstig de artikelen 9, 9 bis, 10, 13 en 15 kan het bureau inspectiebezoeken aan de lidstaten brengen overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde beleidslijn.
  3. Voor het vervullen van zijn taken overeenkomstig de artikelen 8, 9, 10, 13 en 15 kan het bureau inspectiebezoeken aan de lidstaten brengen overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde beleidslijn.
  4. De beslissing dat een stof geen afvalstof is, kan alleen worden genomen op grond van een gecoördineerde, op gezette tijden te actualiseren beleidslijn, en mag niet strijdig zijn met de bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid.
  5. De Commissie heeft, teneinde in de Gemeenschap een level playing field te behouden overeenkomstig de doelstellingen van de communautaire richtsnoeren, in haar eerdere beschikkingen steeds als beleidslijn gevolgd dat de forfaitaire vaststellingsregelingen niet gelden voor de verkoop van artikelen of het verlenen van diensten die niet rechtstreeks in verband staan met het zeevervoer van passagiers.
  6. Teneinde de uitoefening van de taken van het bureau doeltreffend te verzekeren, zijn de lidstaten en de Commissie vertegenwoordigd in een raad van bestuur die is toegerust met de bevoegdheden om de begroting vast te stellen, de uitvoering van de begroting te verifiëren, de passende financiële voorschriften vast te stellen, transparante werkmethoden voor de besluitvorming door het bureau vast te stellen, het werkprogramma goed te keuren, de begroting van het bureau vast te stellen, een beleidslijn vast te stellen voor de inspectiebezoeken aan de lidstaten en de uitvoerend directeur te benoemen.