Betekenis van:
stroming

stroming (de ~ | meervoud stromingen)
Zelfstandig naamwoord
 • gezindheid, denkwijze
"een populaire stroming binnen de Amerikaanse popmuziek"
"een culturele/politieke stroming"

Synoniemen

Hyperoniemen

stroming (de ~ | meervoud stromingen)
Zelfstandig naamwoord
 • verplaatsing van gas, vloeistof; voortstromende vloeistof
"de onstabiele lucht wordt met een stroming uit noordwestelijke richting aangevoerd"
"de stroming van de zee"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

stroming
Zelfstandig naamwoord
 • het zich in een bepaalde richting voortbewegen van een vloeistof
"Er stond een sterke stroming in de zeearm ten gevolge van de opkomende vloed."
stroming
Zelfstandig naamwoord
 • een bepaalde beweging die zekere denkbeelden gemeen heeft
"Het kubisme was een stroming die in de vorige eeuw de kunst sterk beïnvloed heeft."

Voorbeeldzinnen

 1. Venturibuis met kritische stroming
 2. CFV Venturibuis met kritische stroming
 3. De CFV meet de totale verdunde uitlaatgasstroom door de stroming voortdurend te knijpen (kritische stroming).
 4. de kalibratiecoëfficiënt van de venturibuis met kritische stroming onder standaardomstandigheden;
 5. Fysische kenmerken van oceanen (stroming, zoutgehalte, golfhoogte, enz.).
 6. kalibratiecoëfficiënt van de venturibuis met kritische stroming onder standaardomstandigheden
 7. Kalibratie van de venturibuis met kritische stroming (CFV)
 8. Meting met behulp van een opening met kritische stroming
 9. Noot: De isolerende systemen in 2B352.f.2 omvatten flexibele isolatoren, droge kasten, anaërobe kamers, handschoenkasten en afzuigkappen met laminaire stroming (gesloten met verticale stroming).
 10. Noot:De isolerende systemen in 2B352.f.2 omvatten flexibele isolatoren, droge kasten, anaërobe kamers, handschoenkasten en afzuigkappen met laminaire stroming.(gesloten met verticale stroming).
 11. een meetventuribuis met kritische stroming (MV) om het volume van de stroom verdund uitlaatgas te meten;
 12. een bemonsteringsventuribuis met kritische stroming (SV) om proportionele monsters verdund uitlaatgas te nemen bij bemonsteringssonde S2;
 13. Deze absolute druk wordt eveneens opgenomen in de berekening van de stroming.
 14. De kalibratie van de CFV is gebaseerd op de debietvergelijking voor een venturibuis met kritische stroming.
 15. Schema van een bemonsteringssysteem met constant volume en een venturibuis met kritische stroming (CFV-CVS)