Betekenis van:
bezetten

bezetten
Werkwoord
 • (een plaats) bekleden
"een leerstoel bezetten"

Hyperoniemen

bezetten
Werkwoord
 • (een gebouw e.d.) in beslag nemen om eisen kracht bij te zetten
"een gebouw/fabriek bezetten"

Hyperoniemen

bezetten
Werkwoord
 • in gebruik nemen
"De stoel is bezet door die meneer."
bezetten
Werkwoord
 • de macht in een gebied overnemen door er een dominerende strijdmacht te vestigen
"In 1968 werd Tsjechoslowakije door de Russen en hun bondgenoten bezet."
bezetten
Werkwoord
 • (een gebied, land) als vreemde mogendheid met een legermacht in bedwang houden
"een gebied/stad/land bezetten"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Plaatselijk personeel bestaat uit werknemers die geen in de personeelsformatie van het Satellietcentrum opgenomen post bezetten.
 2. Tijdelijk personeel bestaat uit werknemers die geen in de personeelsformatie van het Instituut opgenomen begrotingspost bezetten.
 3. Tijdelijk personeel bestaat uit werknemers die geen in de personeelsformatie van het Satellietcentrum opgenomen begrotingspost bezetten.
 4. de massa vertegenwoordigd door het aantal staande passagiers dat die ruimte mag bezetten, of
 5. De exploitant dient ervoor te zorgen dat PVM’s geen stoelen toegewezen krijgen, of bezetten, waar hun aanwezigheid:
 6. De voorruit voor de passagiers die op het bovendek de voorste zitplaatsen bezetten, is beveiligd met zachte bekleding.
 7. functionarissen die overeenkomsten met het centrum hebben gesloten en die begrotingsposten bezetten in de jaarlijks aan de begroting van het centrum gehechte personeelsformatie;
 8. de massa van de zittende passagiers, staande passagiers en rolstoelgebruikers en alle mogelijke combinaties van deze drie die de ruimte mogen bezetten.
 9. de massa vertegenwoordigd door het aantal zittende passagiers dat die ruimte mag bezetten, met inbegrip van de massa van alle demonteerbare stoelen, of
 10. De piraten hebben in 2009 ten minste 164 aanvallen uitgevoerd, waarvan er 48 geleid hebben tot het bezetten van een vaartuig.
 11. De belangrijkste reden waarom de terrestrische operatoren de overstap op digitale technologie werd opgelegd, is dat terrestrische uitzendingen een deel van het radiospectrum bezetten dat van heel hoge waarde is.
 12. de massa van de rolstoelen en rolstoelgebruikers die de ruimte mogen bezetten, elk met een totale massa van 250 kg op een hoogte van 500 mm boven de vloer in het midden van elke voor een rolstoel bestemde ruimte, of
 13. Indien hij de functie of opdracht niet aanvaardt, heeft de functionaris het recht om zijn begrotingspost weer te bezetten, tegen dezelfde salariërings- en anciënniteitsvoorwaarden die hij genoot op de datum waarop hij op onbetaald verlof werd gezonden.
 14. Indien hij de functie of opdracht niet aanvaardt, heeft de werknemer het recht zijn begrotingspost weer te bezetten, tegen dezelfde salariërings- en anciënniteitsvoorwaarden die hij genoot op de datum waarop hij op onbetaald verlof werd gezonden.
 15. Indien hij de functie of opdracht niet aanvaardt, heeft de functionaris het recht zijn begrotingspost weer te bezetten, tegen dezelfde salariërings- en anciënniteitsvoorwaarden die hij genoot op de datum waarop hij op onbetaald verlof werd gezonden.