Betekenis van:
innemen

innemen
Werkwoord
 • (een gebied, land) als vreemde mogendheid met een legermacht in bedwang houden
"een stad innemen"

Synoniemen

Hyperoniemen

innemen
Werkwoord
 • vernauwen
"een broek innemen"

Hyperoniemen

innemen
Werkwoord
 • (geneesmiddelen) tot zich nemen
"een pijnstiller innemen"
"je pillen innemen"

Hyperoniemen

innemen
Werkwoord
 • inladen
"brandstof/'een lading' innemen"

Hyperoniemen

innemen
Werkwoord
 • indruk maken
"iemand voor/tegen je innemen"

Hyperoniemen

innemen
Werkwoord
 • binnengaan en in bezit nemen
"De stad werd na een fel gevecht ingenomen."
innemen
Werkwoord
 • ''fig.'': iemand voor zich winnen
"Hij werd volledig ingenomen door de ondeugende glimlach van zijn kleine dochtertje."
innemen
Werkwoord
 • uit circulatie halen
"Het oude paspoort wordt ingenomen wanneer het nieuwe verstrekt wordt."
innemen
Werkwoord
 • kleding vernauwen
"Nu je aardig afgevallen bent kunt je beter je dure pak laten innemen."

Voorbeeldzinnen

 1. U moet twee- à driemaal daags een tablet innemen met een glas water.
 2. welke posities een tradingafdeling mag innemen;
 3. niet de aan vereiste kajuitpersoneelsleden toegewezen werkplekken innemen;
 4. zij mogen in de Gemeenschap geen dominerende positie innemen.
 5. Waar mogelijk dienen delegaties die hetzelfde standpunt innemen hun schriftelijke inbreng gezamenlijk in.
 6. dat handelaars met inachtneming van de vastgestelde strategie autonoom posities kunnen innemen/beheren binnen de overeengekomen limieten;
 7. Het standpunt dat de Commissie in toekomstige zaken — rekening houdende met de feiten — kan innemen, wordt hierdoor evenwel onverlet gelaten.
 8. Het beteelde areaal wordt in dit geval proportioneel tussen de gewassen verdeeld naar het grondoppervlak dat zij innemen.
 9. De Unie moet een standpunt innemen over het ontwerp-besluit en de ontwerp-aanbeveling van het Gemengd Comité,
 10. Hij moet blijk geven van een goed oordeelsvermogen en een onpartijdig en objectief standpunt overeenkomstig het statuut kunnen innemen.
 11. Nationale ondernemingen zijn in het algemeen minder belangrijk maar op bepaalde markten kunnen zij toch niet te verwaarlozen posities innemen.
 12. Waterbeheer zal een steeds voornamere plaats innemen in de aanpassingsstrategie om de reeds onvermijdelijke klimaatverandering aan te pakken.
 13. Zuigelingen die een aparte passagiersstoel innemen, dienen voor de toepassing van deze subparagraaf als kinderen te worden beschouwd.
 14. Een kredietinstelling mag geen grote posities innemen waarvan de totale waarde meer dan 800 % van haar eigen vermogen bedraagt.
 15. Europa moet een vooraanstaande positie blijven innemen in de sleuteltechnologieën wil het in de toekomst een duurzame, innovatieve en concurrerende luchtvaart- en luchtvervoersindustrie hebben.