Betekenis van:
nuttigen

nuttigen
Werkwoord
  • (voedsel, drank) tot zich nemen
"een hapje en een drankje nuttigen"
"'alcoholische dranken'/'een lunch' nuttigen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

nuttigen
Werkwoord
  • voedsel gebruiken
"Hij nuttigde een eenvoudige maaltijd."

Voorbeeldzinnen

  1. claims waarin de indruk wordt gewekt dat het niet nuttigen van het levensmiddel de gezondheid kan schaden;
  2. het bemanningslid mag in de acht uur voorafgaand aan het tijdstip waarop hij zich dient te melden voor de vlucht of het begin van de standby-periode geen alcohol nuttigen;
  3. het bemanningslid mag in de 8 uur voorafgaand aan het tijdstip waarop hij zich dient te melden voor de vlucht of het begin van de stand-byperiode geen alcohol nuttigen;
  4. In het licht van Richtlijn 96/8/EG van de Commissie van 26 februari 1996 inzake voedingsmiddelen die zijn bestemd om in energiebeperkte diëten te worden genuttigd voor gewichtsvermindering [10], die verbiedt dat op de etikettering van onder die richtlijn vallende producten en bij het adverteren en het te koop aanbieden daarvan melding wordt gemaakt van de snelheid of de mate van gewichtsverlies als gevolg van het nuttigen ervan, wordt het dienstig geacht deze beperking uit te breiden tot alle levensmiddelen.