Betekenis van:
classificeren

classificeren
Werkwoord
 • ordenen
"producten classificeren"

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Ik ben niet goed in het classificeren van dingen.
 2. Een entiteit moet alle overige verplichtingen classificeren als langlopende verplichtingen.
 3. 66 Een entiteit moet een actief als vlottend classificeren als:
 4. 69 Een entiteit moet een verplichting als kortlopend classificeren als:
 5. kennisgevingen te classificeren en te indexeren volgens de urgentie;
 6. Een entiteit moet alle overige activa classificeren als vaste activa.
 7. „Een entiteit moet een actief als vlottend classificeren als:
 8. De lidstaten classificeren het gehele luchtruim boven vliegniveau 195 als luchtruim van klasse C.
 9. Dienst om gebieden van geografische gegevens te classificeren aan de hand van thematische kenmerken.
 10. het zeven, sorteren, classificeren, assorteren (daaronder begrepen het samenstellen van sets van artikelen);
 11. het zeven, sorteren, classificeren, assorteren (daaronder begrepen het samenstellen van sets van artikelen);
 12. classificeren van gedeelten met een hoog aantal verkeersongevallen”: methode voor het identificeren, analyseren en classificeren van gedeelten van het wegennet die meer dan drie jaar in gebruik zijn en waarop een groot aantal verkeersongevallen met dodelijke afloop heeft plaatsgevonden;
 13. Voor dit project werden ook twijfels geuit met betrekking tot de mogelijkheid om sommige werkpakketten te classificeren als industrieel onderzoek.
 14. BAM’s met slechts één specifieke uitvoerlade mogen evenwel eurobankbiljetten classificeren en sorteren, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 15. BPM’s met slechts twee specifieke uitvoerladen mogen evenwel eurobankbiljetten classificeren en sorteren, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: