Betekenis van:
onderbrengen

onderbrengen
Werkwoord
 • onder dak brengen
"iemand onderbrengen"
"iemand onderbrengen in een gebouw"

Hyperoniemen

onderbrengen
Werkwoord
 • onder een categorie brengen; deel maken van
"een kunstenaar onderbrengen in [een stroming]"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

onderbrengen
Werkwoord
 • voor een onderkomen zorgen
"Zij werden ondergebracht in een ander hotel."

Voorbeeldzinnen

 1. Het leveren en onderbrengen van websites, het onderhoud op afstand van programma's en uitrustingen;
 2. De regels zijn gebaseerd op het in een netwerk onderbrengen van de nationale databanken.
 3. De deelstaat Hessen wilde zijn bijzonder woningbouwvermogen echter ondanks de omvang ervan in zijn totaliteit bij één enkele kredietinstelling onderbrengen.
 4. Indien mogelijk moeten de NRI’s ernaar streven om nieuw gebouwde faciliteiten van de SMP-exploitant zeker zo te ontwerpen dat verschillende exploitanten er hun vezellijnen in kunnen onderbrengen.
 5. diensten die verband houden met de landbouw, zoals de levering van landbouwmachines met bemanning, oogsten, gewasbehandeling, ongedierte- en ziektebestrijding, onderbrengen van dieren, verzorgen van dieren en fokdiensten.
 6. De volgens voorgaande beschrijving uitgevoerde analyse leidt uiteindelijk tot het onderbrengen van de activiteit onder een van de in artikel 4, lid 3, omschreven klassen.
 7. Het onderbrengen van de gespeende jongen in groepen van leeftijdsgenoten is bevorderlijk voor de ontwikkeling van een verdraagzaam karakter en stabiele sociale structuren.
 8. „opslag” het onderbrengen van radioactief afval of van verbruikte splijtstof in een faciliteit, die voor de insluiting ervan zorgt, met de bedoeling dit terug te halen; 9)
 9. Om de begunstigden van het programma op een kwalitatief verantwoorde manier te kunnen onderbrengen en begeleiden, moeten de lidstaten ervoor zorgen hun visumprocedures zo duidelijk mogelijk te maken.
 10. De lidstaten mogen geen tonijn onderbrengen in een kwekerij die niet is erkend door een lidstaat of door CPC’s, of die niet is opgenomen in het ICCAT-register van kwekerijvoorzieningen die in het ICCAT-Verdragsgebied gevangen blauwvintonijn mogen kweken.
 11. Indien een lidstaat de onderdanen van een derde land die in bewaring worden gehouden, niet kan onderbrengen in een gespecialiseerde inrichting voor bewaring en gebruik dient te maken van een gevangenis, worden zij gescheiden gehouden van de gewone gevangenen.
 12. Het Verenigd Koninkrijk meent dat het onderbrengen van de civiele en militaire scheepsbouwgroepen in één enkele entiteit, IZAR, meer mogelijkheden biedt voor het ontduiken van de voorschriften betreffende staatssteun.
 13. Voor de Commissie is het onderbrengen van BAWAG-PSK onder de zeggenschap van een particuliere garantiegever van doorslaggevend belang voor het oplossen van de bestaande problemen en voor een positieve economische ontwikkeling van de bank.
 14. In plaats daarvan zag TB, zoals het aangaf in zijn IBP 2005, het onderbrengen van zijn activa bij BA als de enige mogelijkheid om de onderneming weer levensvatbaar te maken.
 15. Ten slotte bestaat het risico dat baggerondernemingen hun activiteiten vanuit de Gemeenschap verhuizen naar landen met een gunstiger fiscaal klimaat en minder sociale bescherming en vervolgens hun schepen onder een goedkope vlag onderbrengen.