Betekenis van:
indelen

indelen
Werkwoord
 • volgens een bepaald plan in delen scheiden
"een tekst in hoofdstukken indelen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

indelen
Werkwoord
 • onder een categorie brengen; deel maken van
"een deelnemer bij de gevorderden indelen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. criteria voor het indelen van beleggingsfondsen naar soort.
 2. Criteria voor het indelen en situeren van meetpunten voor het beoordelen van de ozonconcentraties
 3. Indelen van de patiënten (triage) op de plaats van de ramp.
 4. De aanvrager kan de warmtepompen voor de beoordeling en verificatie indelen in groepen „basismodellen”.
 5. Om videomonitors in andere posten dan GN-code 8528 te kunnen indelen, moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan.
 6. Indien vak 33 „Goederencode” moet worden ingevuld, moet de benaming voldoende nauwkeurig zijn om de goederen te kunnen indelen.
 7. Indien het kenmerk „Goederencode” moet worden ingevuld, moet de benaming voldoende nauwkeurig zijn om de goederen te kunnen indelen.
 8. Zulks betekent dat de machines maximaal 5 % van de niet-geschikte eurobankbiljetten verkeerd mogen indelen en als geschikt mogen sorteren.
 9. De bevoegde autoriteit kan in klasse A de gebieden indelen waar levende tweekleppige weekdieren mogen worden verzameld voor directe menselijke consumptie.
 10. Met het oog op de mededeling van de prijzen van runderkarkassen moeten de lidstaten kunnen beslissen of zij hun grondgebied indelen, en zo ja, in hoeveel regio’s.
 11. Het Eurosysteem is niet aansprakelijk, indien een getest en goedgekeurd type bankbiljettensorteermachine eurobankbiljetten niet conform de bijlagen IIa of IIb kan indelen en behandelen.
 12. Een bankbiljettensorteermachine kan partijen eurobankbiljetten verwerken, individuele eurobankbiljetten indelen en eurobankbiljetten naar indeling fysiek scheiden zonder tussenkomst van de machineoperator, zulks volgens bijlage IIa en IIb.
 13. De lidstaten kunnen die kwekerijen en kweekgebieden van weekdieren daarom overeenkomstig hun risiconiveau indelen en aldus hun bewakings- en inspectieniveau differentiëren.
 14. Deze controles worden ten minste eenmaal per kwartaal uitgevoerd in alle deelnemende inrichtingen die geslachte schapen indelen en hebben betrekking op ten minste 50 willekeurig gekozen geslachte dieren.
 15. Voor het indelen kunnen aanvullende gegevens nodig zijn die worden ontleend aan bijlage IX of X van Verordening (EG) nr. 1907/2006 of andere gelijkwaardige studies.