Betekenis van:
groeperen

groeperen
Werkwoord
 • volgens een bepaald plan in delen scheiden
"artikelen in thema's groeperen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

groeperen
Werkwoord
 • (figuren) tot een groep bijeenschikken

Hyperoniemen

groeperen
Werkwoord
 • zich om iem., iets heenplaatsen

Hyperoniemen

Hyponiemen

groeperen
Werkwoord
 • in groepen stellen

Voorbeeldzinnen

 1. Zij mogen bestaande zwemwateren alleen groeperen indien deze wateren:
 2. groeperen van concepten en vergelijkbare menustructuren (voor functies die verband houden met elkaar);
 3. groeperen van concepten en vergelijkbare menustructuren (voor functies die verband houden met elkaar);
 4. Kannibalisme in dergelijke groepen kan worden beperkt door exemplaren van redelijk uniforme grootte te groeperen.
 5. Volgens de Spaanse autoriteiten komt de steun ten goede aan vier organisaties die 11500 producenten groeperen.
 6. De lidstaten mogen in het licht van de zwemwaterkwaliteitsbeoordeling bestaande zwemwateren onderverdelen of groeperen.
 7. Bij dezelfde gelegenheid wordt het wenselijk geacht alle afwijkingen waarvoor tot op heden toestemming is verleend, in één beschikking te groeperen.
 8. In voorkomende gevallen kunnen de lidstaten bij de toepassing van deze procedure grondwaterlichamen groeperen overeenkomstig bijlage V bij Richtlijn 2000/60/EG.
 9. De douaneautoriteit kan de constateringen dus uitstellen en groeperen, maar moet in ieder geval minimaal eens per periode van twee kalendermaanden constateringen doen.
 10. dd) het vervullen van de aan het vervoer verbonden formaliteiten zoals het invullen van de vrachtbrieven, het groeperen en splitsen van zendingen;
 11. De indeling is afgeleid door de nikkelverbindingen op basis van de oplosbaarheid in water in categorieën te groeperen (zoals groepen onoplosbare, slecht oplosbare en oplosbare nikkelverbindingen).
 12. de invloed van de bezettingsgraad, waaronder de groepsgrootte en methoden voor het groeperen van de dieren, bij verschillende houderijsystemen op het welzijn en de gezondheid van varkens;
 13. Daarom heeft de Commissie besloten de opmerkingen van de individuele belanghebbenden niet afzonderlijk te beschrijven, maar ze in algemene categorieën te groeperen (zie punt 5.1 tot en met 5.7 hieronder).
 14. het segment gegroepeerd vervoer/traditionele koeriersdiensten in Frankrijk (sorteren (groeperen) en vervoer over de weg of per spoor van pakketten en zelfs partijen van meerdere tonnen, in principe binnen een tijdspanne van vierentwintig à achtenveertig uur,
 15. het segment gegroepeerd vervoer/express s koeriersdiensten in Frankrijk (sorteren (groeperen) en vervoer over de weg of per spoor van pakketten en zelfs partijen van meerdere tonnen, in principe in minder dan vierentwintig uur).