Betekenis van:
compact

compact
Bijvoeglijk naamwoord
 • zo vast, dicht ineengedrongen, dat weinig ruimte wordt ingenomen
"een compacte massa"
"een compacte computer/radio/tv/stofzuiger"

Synoniemen

compact
Bijvoeglijk naamwoord
 • ruimte beperkende uitvoering, gedrongen
compact
Bijvoeglijk naamwoord
 • kort en krachtig; in steen gehouwen; kort en kernachtig

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Reproductie van compact discs
 2. Compact disks (cd's)
 3. Compact discs waarop is opgenomen
 4. Op 31 januari 2006 is de „Afghanistan Compact” (London) van start gegaan.
 5. samen met de Commissie actief deelnemen aan het in het kader van de „Afghanistan Compact” ingestelde monitoringmechanisme;
 6. Het betrokken product zijn opneembare compact discs (cd-r’s) uit China, Hongkong en Maleisië, die in 2005 waren ingedeeld onder GN-code ex85239000.
 7. De Afghanistan Compact steunt de nationale interimontwikkelingsstrategie (i-ANDS) van de Afghaanse regering, waarin de visie en investeringsprioriteiten van de Afghaanse regering worden uiteengezet.
 8. tot beëindiging van de antidumpingprocedure betreffende de invoer van opneembare compact discs (cd-r’s) uit de Volksrepubliek China, Hongkong en Maleisië
 9. Het gaat steeds om kuipen van verschillende omvang die zijn gehouwen uit één compact blok dat uit het gebied van de „Canaloni di Colonnata” (de canyons) komt.
 10. Grammofoonplaten en compact discs (cd’s) — banden, cassettes, videobanden, diskettes en cd-rom’s voor band-, cassette- en videorecorders en personal computers, met opnamen
 11. samen met de Commissie actief deel te nemen aan de in het kader van de „Afghanistan Compact” ingestelde Gemeenschappelijke coördinatie- en bewakingsraad;
 12. samen met de Commissie actief deel te nemen aan de in het kader van de „Afghanistan Compact” ingestelde Gemeenschappelijke coördinatie- en bewakingsraad;
 13. bij te dragen tot de uitvoering van de Gezamenlijke Verklaring van de Europese Unie en Afghanistan en de „Afghanistan Compact”, alsook van de betrokken resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) en andere relevante VN-resoluties;
 14. werken aan de ontwikkeling van strategieën en de nadruk leggen op het toewerken naar een gezamenlijke totaalstrategie van de internationale gemeenschap voor politiehervorming, rekening houdend met de Afghanistan Compact en de i-ANDS;
 15. advies te geven over de gemaakte vorderingen in de richting van de doelstellingen van de Gezamenlijke Verklaring van de EU en Afghanistan en de „Afghanistan Compact”, met name op de volgende gebieden: