Betekenis van:
competent

competent
Bijvoeglijk naamwoord
 • bedreven in een kunst of wetenschap
"een competente medewerker"
"competent op het gebied/terrein van..."

Synoniemen

Hyperoniemen

competent
Bijvoeglijk naamwoord
 • bevoegd; bekwaam

Voorbeeldzinnen

 1. Ik vind dat hij competent is.
 2. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY15. Competent authority (name, full address, country)At. on(Signature)(Stamp)
 3. Fob value (2)14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY15.
 4. beschikbaarheid van competent personeel in staten, dankzij de opleiding van het nodige personeel.
 5. Een instrument dat niet door een competent ratingbureau wordt beoordeeld, wordt niet als hoogwaardig aangemerkt.
 6. Hij is bijzonder competent inzake de waardering van de grond in de betrokken streek.
 7. Het bestuur wijst voldoende gekwalificeerd en competent personeel aan voor de modelleringsfunctie.
 8. gediplomeerd technisch beheerder afvalverwerking („certified technically competent person in waste management”),
 9. Voor de toepassing van punt b) wordt een geldmarktinstrument als hoogwaardig aangemerkt als elk competent ratingbureau dat dit instrument heeft beoordeeld, daaraan de hoogste rating heeft toegekend.
 10. De Europese Groep voor clusterbeleid bestaat uit maximaal 20 leden van hoog niveau die ervaren en competent zijn op het gebied van beleid inzake concurrentievermogen en innovatie.
 11. goed opgeleid en competent personeel in de wetshandhavingsdiensten van de landen, mede door middel van opleidingen en andere steun voor de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen.
 12. „credit institution means either”: (a) a credit institution within the meaning of §1 (1) of the KWG that is subject to supervision by a competent authority; or (b) another credit institution within the meaning of Article 123(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union that is subject to scrutiny of a standard comparable to supervision by a competent authority,”
 13. De verantwoordelijke instantie kan de in artikel 7, lid 3, bedoelde projecten direct uitvoeren en/of in samenwerking met een nationale instantie die competent is wegens haar technische deskundigheid, haar hoge mate van specialisatie of haar administratieve bevoegdheden.
 14. betrouwbare apparatuur en competent personeel, door middel van verdere bijstand voor het ontwikkelen van lokale capaciteit op het gebied van onderhoud en herstelling van apparatuur, alsook het vervangen van beschadigde onderdelen,
 15. in het Engels basmati rice falling within code of CN 10062017 or 10062098 and imported at a zero rate of duty under Regulation (EC) No 1549/2004, accompanied by authenticity certificate No … drawn up by [name of the competent authority]