Betekenis van:
considerans

considerans
Zelfstandig naamwoord
  • beweegreden

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. Zie noot 27. Considerans 7 bij de resolutie van 12.2.2001.
  2. De considerans van de richtlijn gegevensbewaring bepaalt dat de elektronischecommunicatietechnologie in snel tempo evolueert en dat de legitieme behoeften van de bevoegde autoriteiten mee-evolueren.
  3. Zij herinneren ook aan een andere considerans bij diezelfde resolutie waarin wordt verklaard dat „homogene taalgebieden een belangrijke ruimte voor de verspreiding van het boek vormen en de boekenmarkt een grensoverschrijdende dimensie geven waarmee rekening moet worden gehouden” [29];
  4. Volgens de jurisprudentie blijkt uit de considerans van de Eerste richtlijn dat de harmonisatie van de BTW-wetgeving ten doel heeft de factoren die de mededingingsvoorwaarden zouden kunnen vervalsen, uit te schakelen om aldus te komen tot neutraliteit ten aanzien van de mededinging.
  5. De Italiaanse autoriteiten benadrukken dat, ondanks dat de resolutie van de Raad van 12 februari 2001 het uitdrukkelijk heeft over boeken, de daar genoemde beginselen, vooral die uit de tweede considerans, kunnen worden uitgebreid tot alle gevallen waarin een goed (als bijvoorbeeld uitgeefproducten) een „tweeledig karakter” heeft „als drager van culturele waarden en als economisch verhandelbaar goed”.
  6. Antwoord van de Belgische autoriteiten van 19 oktober 2006, blz. 2: „De Stad koos voor deze laatste oplossing: […] — de locale economie rondom de vismijn scheepsherstel, scheepsbenodigheden (sic), opslag- en diepvriesbedrijven, ijsfabrieken, groot- en kleinhandels, toerisme …) bleef behouden, wat in de naweeën van de sluiting (1997) van de plaatselijke (verlieslatende) Regie der Maritiem Transport (verlies van 1700 arbeidsplaatsen) een belangrijke considerans was binnen een Stad met meer dan 12 % werkloosheid.”.