Betekenis van:
motivatie

motivatie (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • zin om iets te doen
"de motivatie voor iets (hebben/missen)"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

motivatie (de ~ | meervoud motivaties)
Zelfstandig naamwoord
 • hetgeen men stelt om op grond daarvan een conclusie te trekken, iets te betogen of te bewijzen

Synoniemen

Hyperoniemen

motivatie (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • beweegreden

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Motivatie en zelfvertrouwen zijn van essentieel belang voor iemands competentie.
 2. De motivatie van de keuze moet worden vermeld.
 3. Een positieve attitude omvat de motivatie en het zelfvertrouwen om een leven lang met succes verder te leren.
 4. Hiertoe behoren ook motivatie en de vastbeslotenheid om doelstellingen te halen, hetzij persoonlijke, hetzij gemeenschappelijke, ook op het werk.
 5. De middelen die de bestuurder aanwendt, hangen niet alleen af van persoonlijke factoren, maar kunnen ook variëren naar gelang van zijn motivatie en gesteldheid.
 6. De middelen die de bestuurder aanwendt, hangen niet alleen af van persoonlijke factoren, maar kunnen ook variëren naargelang van zijn motivatie en gesteldheid.
 7. Bovendien hebben de Deense autoriteiten geen enkele motivatie gegeven waarom het louter strategisch gezien verstandig zou zijn de overschotten in TV2 te herinvesteren in plaats van een terugbetaling te vragen in de vorm van rente of aflossing.
 8. Hun behoeften, motivatie en sociale en/of economische drijfveren voor de ontwikkeling van deze competentie ter bevordering van hun integratie zal bijvoorbeeld verschillend zijn van die van degenen die een vreemde taal leren om te reizen of voor professionele doeleinden.
 9. Bij gebrek aan een uitvoerige beschrijving en motivatie van de veronderstellingen die aan de financiële prognoses ten grondslag liggen, is de Commissie van mening dat de betrouwbaarheid van deze prognoses en de effectiviteit van het herstructureringsplan niet zijn aangetoond.
 10. Afhankelijk van de motivatie en gesteldheid van de bestuurder kan een interactie met displays en bedieningsorganen verschillende gevolgen hebben; dit is toe te schrijven aan het feit dat een lagere belasting niet noodzakelijk beter is;
 11. Wanneer lidstaten of beroepsorganisaties van dierenartsen de Commissie verzoeken om de lijst in de bijlage te wijzigen, voorzien zij hun verzoek van een deugdelijke motivatie en relevante wetenschappelijke gegevens.
 12. De coördinator wordt op het passende hiërarchische niveau gekozen op grond van zijn hoogstaande beroepsethiek, zijn kennis en ervaring van de werking van zijn directoraat-generaal en zijn motivatie voor de functie.
 13. Gelet op het voorgaande is de Commissie van oordeel dat de door Denemarken aangevoerde motivatie op grond van het milieu, namelijk het verminderen en voorkomen van de emissie van gefluoreerde gassen, geldig is.
 14. Afhankelijk van de motivatie en gesteldheid van de bestuurder kan een interactie met displays en bedieningsorganen verschillende gevolgen hebben; dit is toe te schrijven aan het feit dat een lagere belasting niet noodzakelijk beter is;
 15. Bovendien moeten de lidstaten en de beroepsorganisaties van dierenartsen die om een wijziging in die lijst hebben verzocht, hun verzoek voorzien van een deugdelijke motivatie en relevante wetenschappelijke gegevens.