Betekenis van:
ratio

ratio
Zelfstandig naamwoord
 • een verband in de vorm van een breuk tussen getalsmatige grootheden
"De ratio Franstaligen over Nederlandstaligen in België is 4/6."
ratio
Zelfstandig naamwoord
 • een redenering, een onderliggende gedachte
"Wat is de ratio achter dit plan?"
ratio (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • hersens als denkvermogen; verstandelijk vermogen; ratio
"contra rationem"

Synoniemen

Hyperoniemen

ratio (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • beweegreden
"de ratio van [een bepaling/het beleid]"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Ratio express/koeriersdienst Sernam
 2. Core Tier 1-ratio
 3. Deze ratio was 2,1 %.
 4. Laag natriumgehalte en verhoogde K/Na-ratio
 5. Ratio express/koeriersdienst (gecorrigeerd voor markteffecten)
 6. Vtesse beweert dat deze ratio voor 2004 13,46 % bedroeg.
 7. Voor roropassagiersschepen, gegevens over de A/A-max. ratio.
 8. α, ε als molaire ratio verwijzen naar een brandstof CHαOε
 9. Core tier-1-ratio (na vaststelling van het resultaat)
 10. Deze lage ratio weerspiegelt een voorzichtige prognose van de winstgroei.
 11. Deze ratio komt voor de vier genoemde ondernemingen sterk overeen.
 12. De in de terugbetalingsovereenkomst genoemde minimale vermogensratio's zijn 9,7 % (ratio van het totale vermogen) en 6 % (ratio van het kernvermogen).
 13. De ratio van het kernvermogen overeenkomstig het Kreditwesengesetz (wet op het kredietwezen, hierna „het KWG” genoemd) bedroeg 5,7 % volgens de jaarrekening 2001 (ratio van het totale vermogen 9,4 %) en 5,6 % volgens de jaarrekening 2002 (ratio van het totale vermogen 9,4 %).
 14. In juni 2001, vóór de goedkeuring van de reddingssteun, was de ratio van het kernvermogen tot [...]% gedaald (ratio van het totale vermogen [...]* %).
 15. Indien ratio I + ratio II kleiner is dan 50 %, is er dan één onderneming die een steunbedrag van meer dan 7,5 miljoen EUR per project of haalbaarheidsstudie ontvangt?