Betekenis van:
corpus

corpus (het ~ | meervoud corpora)
Zelfstandig naamwoord
  • verzameling teksten
"het corpus wetteksten"

Hyperoniemen

corpus
Zelfstandig naamwoord
  • alle verzamelde werken die bekend zijn op een bepaald gebied
"Dit is het corpus van het Middelnederlands van de dertiende eeuw."
corpus
Zelfstandig naamwoord
  • voorwerp waarmee het misdrijf is gepleegd; voorwerp v.h. misdrijf

Synoniemen

Hyperoniemen

corpus
Zelfstandig naamwoord
  • begrensde verzameling teksten voor linguïstisch onderzoek

Hyperoniemen

corpus
Zelfstandig naamwoord
  • geheel van botten, vlees en organen van een mens of dier

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. De Gemeenschap heeft bij Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautaire douanewetboek [3] (hierna het „communautaire douanewetboek” genoemd), en bij Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 [4], een corpus douanevoorschriften vastgesteld dat onder meer bepalingen bevat betreffende de uitvoer en wederuitvoer van goederen.