Betekenis van:
diepgaand

diepgaand
Bijvoeglijk naamwoord
 • degelijk; grondig; diepgaand; goed doordacht
"een diepgaand(e) onderzoek/invloed"

Synoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Wat in het Latijn gezegd wordt, klinkt diepgaand
 2. Dit wordt door het diepgaand onderzoek bevestigd.
 3. Deze drempel kan alleen worden overschreden na een diepgaand onderzoek door de desbetreffende NCB.
 4. Het diepgaand onderzoek van de Commissie heeft bevestigd dat de productmarkt deze kenmerken bezit.
 5. Bij significante verschillen moet er een diepgaand onderzoek worden ingesteld teneinde tot vergelijkbare resultaten te komen.
 6. Redenen voor de inleiding van de procedure voor een diepgaand onderzoek
 7. Het onderzoek moet diepgaand genoeg zijn om de oorzaken van kwaliteitsgebreken zoals vertragingen vast te stellen.
 8. Deze kwestie zal opnieuw diepgaand worden onderzocht voordat definitieve maatregelen worden genomen.
 9. Uit het diepgaand onderzoek van de Commissie blijkt evenwel dat deze theorie niet door feiten wordt gestaafd.
 10. Op 30 oktober 2001 verklaarde de Commissie de transactie na een diepgaand onderzoek onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt („Tetra I”).
 11. Bijgevolg levert een diepgaand onderzoek van de vermijdbare kosten geen aanwijzingen op dat BNFL zakelijk niet verantwoord zou hebben gehandeld.
 12. De Europese Unie heeft de autoriteiten in de Republiek opgeroepen onverwijld een diepgaand onderzoek naar de incidenten in te stellen.
 13. In dat verband hebben de Britse mededingingsautoriteiten een diepgaand onderzoek gevoerd toen de betrokken maatschappij zich uit de markt terugtrok.
 14. Dit wordt eens te meer geïllustreerd door het feit dat Amber zich na een diepgaand due diligence-onderzoek uit het privatiseringsproces heeft teruggetrokken [34].
 15. Voor de beoordeling van de marktconformiteit van het betrokken derdenbelang in het licht van de staatssteunregels is volgens de Commissie een meer diepgaand marktonderzoek niet nodig.