Betekenis van:
gedegen

gedegen
Bijvoeglijk naamwoord
 • in de natuur als zodanig voorkomend
"Koper in gedegen vorm, vind je soms in de natuur."
gedegen
Bijvoeglijk naamwoord
 • degelijk, grondig
"Zij heeft zich gedegen voorbereid."
gedegen
Bijvoeglijk naamwoord
 • degelijk; grondig; diepgaand; goed doordacht
"een gedegen onderzoek"

Synoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. gedegen en doeltreffende controle van de uitgaven.
 2. De kredietverlening geschiedt op basis van gedegen en welomschreven criteria.
 3. de gebieden die aan specifieke beperkingen op milieugebied zijn onderworpen, met een gedegen motivering.
 4. Gedegen kennis hebben van soorten ventielen, aandrijvingsmechanismen, veilige hantering, preventie van uitstroming en lekkage.
 5. Gedegen kennis hebben van de verschillende soorten brandbeveiligingsapparatuur met gefluoreerde broeikasgassen op de markt.
 6. De lidstaten spannen zich in om het deskundigenteam beveiligde huisvesting, lichaamspantsering en gedegen bescherming binnen Irak te verstrekken.
 7. Gedegen kennis hebben van apparatuur die en gereedschap dat nodig is voor veilige hantering en veilig werken.
 8. De centrale autoriteiten behandelen de zaak zo spoedig als een gedegen onderzoek van de inhoud ervan het toelaat.
 9. een gedegen technische en beroepsopleiding die alle beoordelingsactiviteiten ten behoeve van de overeenstemming omvat waarvoor de keuringsinstantie is aangemeld;
 10. UNIDIR zal de HV daartoe een lijst voorleggen van mogelijke onderzoeksinstellingen en individuele deskundigen met een gedegen achtergrondkennis van aangelegenheden die specifiek te maken hebben met een WHV.
 11. Om haar taken te kunnen vervullen, vooral bij grote uitbraken van die dierziekten, moet de Commissie onmiddellijk kunnen beschikken over gedegen technische expertise op veterinair gebied.
 12. Een gedegen begrip van de eigen cultuur vormt de basis voor respect en een open attitude tegenover de verscheidenheid van culturele uitdrukkingsvormen.
 13. De lidstaten spannen zich in om EUJUST LEX, en met name het verbindingsbureau, beveiligde huisvesting, lichaamspantsering en gedegen bescherming binnen Irak te verschaffen.”;
 14. een spoedige uitvoering van het veiligheidsonderzoek en een gedegen analyse van ongevallen en incidenten op zee te bevorderen, teneinde de oorzaken ervan vast te stellen, en
 15. eventuele wijzigingen van de lijst van probleemgebieden met een gedegen motivering (artikel 55, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1257/1999);