Betekenis van:
discipline

discipline (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • tucht
"discipline moet er zijn"
"geestelijke discipline"

Hyperoniemen

discipline (de ~ | meervoud disciplines)
Zelfstandig naamwoord
 • tak van wetenschap of sport

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Militaire discipline is letterlijk rigide.
 2. Financiële discipline
 3. Discipline en verantwoordelijkheden
 4. Modulatie en financiële discipline
 5. Discipline en verantwoordelijkheden
 6. discipline, taakverdeling en hiërarchische structuur,
 7. discipline, taakverdeling en hiërarchische structuur;
 8. Verbeteren van de fiscale discipline en de controle over de overheidsuitgaven.
 9. Basis voor de berekening van verlagingen in verband met de modulatie, de financiële discipline en de randvoorwaarden
 10. Aanzienlijke vooruitgang bij de aanscherping van de financiële discipline bij grote ondernemingen, met name in de sectoren ijzer en staal, scheepsbouw en spoorwegen.
 11. Deze instructie werd gegeven in verband met de wijziging van de wet op de belastingadministratie per 1 januari 2004, om de discipline bij de belastinginning te verbeteren.
 12. Het is dus van belang de komende maanden en jaren een zekere discipline (in het fundingbeleid) aan te houden om zo steeds voor deze stresstest te kunnen blijven slagen.
 13. Ter wille van de financiële discipline moeten specifieke bepalingen worden vastgesteld om te voorkomen dat een niet-naleving van betalingstermijnen leidt tot totale uitgaven voor rechtstreekse betalingen die hoger zijn dan dat maximum voor het desbetreffende begrotingsjaar.
 14. In het kader van de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de instelling van de bedrijfstoeslagregeling is het voor een goede toepassing van de regels inzake financiële discipline van het grootste belang dat de lidstaten de betalingstermijnen naleven.
 15. De HMV overlegt met de commandant van de EU-strijdkrachten over alle aangelegenheden die van invloed zijn op de operatie en is verantwoordelijk voor de dagelijkse discipline van het contingent.