Betekenis van:
dumpen

dumpen
Werkwoord
  • (in grote hoeveelheden) onder de gangbare prijs verkopen.
"De Verenigde Staten en de Europese Unie dumpen hun overschotten op de wereldmarkt."
dumpen
Werkwoord
  • storten, lozen, wegwerpen
"Afval dumpen in de oceaan is strafbaar."
dumpen
Werkwoord
  • (m.b.t. een persoon) zich ontdoen van.
"Kleine gemeenten dumpen asielzoekers in grote steden."
dumpen
Werkwoord
  • (m.b.t. een geliefde) afdanken, de bons geven, het uitmaken met.
"Je vriendje dumpen per sms wordt als zeer brutaal ervaren."
dumpen
Werkwoord
  • onder de prijs verkopen
"voorraden dumpen (wegens waterschade)"

Synoniemen

Hyperoniemen

dumpen
Werkwoord
  • onder de prijs verkopen; storten
"afval dumpen"
"medewerkers dumpen"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. De lidstaten nemen alle noodzakelijke maatregelen om het achterlaten, dumpen en ongecontroleerd beheren van afvalstoffen te verbieden.
  2. Eén producent die deel uitmaakte van de steekproef in de VRC die een beperkt exportvolume vertegenwoordigde, bleek zijn producten niet op de communautaire markt te dumpen.
  3. Kortom, deze ontwikkelingen van de productiecapaciteiten geven geen aanleiding om te vermoeden dat de producenten/exporteurs in de VS hun producten op de EG-markt zullen proberen te dumpen, aangezien vraag en aanbod wereldwijd waarschijnlijk goed op elkaar zullen aansluiten.
  4. Zoals uitgelegd in overweging 99 werden alle andere producenten/exporteurs in de VRC die niet zijn opgenomen in de steekproef, medewerkend en niet-medewerkend, verondersteld te dumpen op de communautaire markt.