Betekenis van:
etablissement

etablissement (het ~ | meervoud etablissementen)
Zelfstandig naamwoord
  • horecabedrijf
"een etablissement aan de Prinsengracht"
"in een etablissement de lunch gebruiken"

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. Etablissement national d’enseignement agronomique de Dijon
  2. ”Frans decreet nr. 93-1176 van 13 oktober 1993 tot opheffing van de „Etablissement public de l'Opéra de la Bastille”, artikel 2: „De zaken, rechten en plichten van de „Etablissement public de l'Opéra de la Bastille” worden overgedragen aan de „Etablissement public du parc de La Villette”.
  3. De voorwaarden voor de verlaging verschilden naar gelang het aan de ENIM (Etablissement national des invalides de la marine), dan wel aan de MSA (Mutualité sociale agricole) betaalde bijdragen betrof.
  4. ”Frans decreet nr. 2000-1294 van 26 december 2000 tot opheffing van de „Etablissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle d'Evry” en overdracht van diens rechten en plichten aan het „Agence foncière et technique de la région parisienne”, artikel 2: De activa en passiva van de „Etablissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle d'Evry” worden op deze datum overgedragen aan het „Agence foncière et technique de la région parisienne” […] „ dit bureau neemt alle rechten en plichten over die verbonden zijn aan de door de overheidsinstelling uitgeoefende activiteiten”.
  5. Fragment uit „Ratings direct” over La Poste, S & P, 3 april 2007: „In 1991, La Poste became an independent publicly owned entity with Etablissement Public status, which ensures La Poste an ultimate State guarantee on its obligations, but not a timely and explicit guarantee as reflected by the rating differentiation between La Poste and the Republic of France”.
  6. In Frans decreet nr. 2004-234 van 17 maart 2004 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de vereffening van de „Etablissement public chargé de l'aménagement des rives de l'Etang de Berre” is bepaald dat „geschillen die uit de activiteiten zijn ontstaan” aan de staat worden overgedragen.
  7. Frans decreet nr. 81-1009 van 12 november 1981 tot opheffing van het „Institut Auguste Comte pour l’étude des sciences de l’action”: het eventuele batige saldo van de vereffening valt toe aan de staat. Frans decreet nr. 83-1185 van 27 december 1983 tot ontbinding van de „Etablissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de Lille-Est”: „de activa en passiva van de „Etablissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de Lille-Est” zullen op deze datum worden overgedragen aan de stedelijke gemeenschap Lille onder de voorwaarden zoals vastgesteld bij voornoemde overeenkomst van 5 december 1983, met uitzondering van de zaken die zijn opgenomen in de bijlage bij dit decreet en die aan het „Institut de recherche des transports” worden overgedragen ”.
  8. ”Frans decreet nr. 2000-1126 van 22 november 2000 houdende de overdracht van het saldo van de vereffening van de „Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle du Vaudreuil”: het saldo wordt overgeboekt naar de staat en in artikel 2 is bepaald dat „de rechten en plichten die uit de activiteiten van de instelling of tijdens de vereffeningsperiode zijn ontstaan en onbekend zijn na afloop van de vereffeningsperiode, aan de staat worden overgedragen”.
  9. Frans decreet nr. 2001-1383 van 31 december 2001 tot opheffing van de „Etablissement public chargé de l'aménagement des rives de l'Etang de Berre”: in artikel 6 is bepaald dat bij decreet zal worden vastgesteld dat de activa en passiva na afwikkeling van de vereffening, alsmede de rechten en plichten die uit de activiteiten of tijdens de vereffeningsperiode zijn ontstaan en onbekend zijn na afloop hiervan aan de staat worden overgedragen.