Betekenis van:
falen

falen
Werkwoord
 • het doel dat men zich gesteld had niet bereiken
"Zij falen in hun opzet."
falen
Werkwoord
 • mislukken, doodlopen
"zijn pogingen falen"

Synoniemen

Hyperoniemen

falen
Werkwoord
 • falen; falen; feilen; falen
"falen in je poging een bedrijf te redden"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Soms moet je falen voordat je kunt slagen.
 2. Je hebt je falen aan Jim te danken.
 3. het falen van ATS-voorzieningen.
 4. het falen en uitschakelen van CPDLC;
 5. falen van baanapparatuur betrokken bij treinbewegingen (seinen, wissels enz.);
 6. De gevolgen van toevallig falen moeten met geschikte middelen worden beperkt.
 7. CRM-beoordeling alleen mag niet worden ingeroepen als reden voor het falen van de lijntest.
 8. Bepalingen in het geval van technisch falen of niet-functioneren van elektronische registratie- en meldsystemen
 9. Het opheffen van een falen van de markt in samenhang met de digitale omschakeling
 10. Als algemeen beginsel geldt dat contractueel vastgelegde ontslagvergoedingen geen beloning voor falen mogen zijn.
 11. De EG-producenten hebben een lange traditie maar kunnen waarschijnlijk niet blijven voortbestaan indien de huidige saneringsmaatregelen falen.
 12. Volledig rekening wordt gehouden met de mogelijke gevolgen van het falen van de hieronder vermelde veiligheidsgerelateerde elementen.
 13. de vaste kosten — een van de redenen voor het eerste falen — onvoldoende werden aangepakt in het plan;
 14. Dit kan met name nodig zijn na een incident of ongeval dat aan menselijk falen valt toe te schrijven.
 15. ontslagvergoedingen hangen samen met in de loop der tijd gerealiseerde prestaties en zijn zodanig vormgegeven dat falen niet beloond wordt;