Betekenis van:
fossiel

fossiel (het ~ | meervoud fossielen)
Zelfstandig naamwoord
  • versteend overblijfsel v.e. levend wezen
"een levend fossiel"
"fossielen uit het precambrium"

Synoniemen

Hyperoniemen

fossiel
Bijvoeglijk naamwoord
  • tot steen geworden; versteend
"fossiele planten/dieren"
"fossiele brandstoffen"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. g CO2 fossiel/kWh
  2. g CO2 fossiel/MJ
  3. Organisch, niet-fossiel materiaal van biologische oorsprong, dat kan worden gebruikt als brandstof om warmte of elektriciteit op te wekken.
  4. „kleine bronstromen”: de door de exploitant geselecteerde bronstromen die gezamenlijk 5 kt of minder fossiel CO2 per jaar uitstoten of die minder dan 10 % van de totale jaarlijkse emissies van fossiel CO2 van de installatie of de vliegtuigexploitant vóór aftrek van het overgedragen CO2 (tot een totaal maximum van 100 kt fossiel CO2 per jaar) vertegenwoordigen, waarbij het criterium dat de hoogste absolute emissiewaarde oplevert, bepalend is;”;
  5. „de minimis-bronstromen”: een groep door de exploitant geselecteerde kleine bronstromen die gezamenlijk 1 kt of minder fossiel CO2 per jaar uitstoten of die minder dan 2 % van de totale jaarlijkse emissies van fossiel CO2 van die installatie of die vliegtuigexploitant vóór aftrek van het overgedragen CO2 (tot een totaal maximum van 20 kt fossiel CO2 per jaar) vertegenwoordigen, waarbij het criterium dat de hoogste absolute emissiewaarde oplevert, bepalend is;”;
  6. Om de kosteneffectiviteit voor installaties met een jaarlijkse uitstoot van minder dan 25000 t fossiel CO2 te verbeteren, zijn bepaalde ontheffingen ingevoerd van de specifieke voorschriften die gelden voor installaties in het algemeen.
  7. Het is passend de toepassing van de richtsnoeren op installaties waarvan de gemiddelde geverifieerde gerapporteerde uitstoot gedurende de vorige handelsperiode minder dan 25000 t fossiel CO2 per jaar bedroeg, te vergemakkelijken en voorts een verdere harmonisatie tot stand te brengen en technische kwesties te verduidelijken.
  8. Vliegtuigexploitanten waarvan de gemiddelde gerapporteerde jaarlijkse emissie over de voorgaande handelsperiode (of een conservatieve schatting of prognose daarvan indien de gerapporteerde emissies niet beschikbaar of niet langer toepasselijk zijn) ten hoogste 50 kt fossiel CO2 bedraagt, passen voor grote bronstromen ten minste niveau 1 toe.