Betekenis van:
functioneel

functioneel
Bijvoeglijk naamwoord
 • mbt. de functie(s)
"een functionele omschrijving"
"de functionele leeftijdsgrens"
functioneel
Bijvoeglijk naamwoord
 • groot, nuttig effect hebbend
"een functioneel gebouw"
"functionele kleding"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Functioneel certificaat
 2. Functioneel speelgoed
 3. Schema van het functioneel bereik: …
 4. Op functioneel speelgoed wordt de waarschuwing
 5. Tendensen in dichtheid van functioneel belangrijke geselecteerde groepen/soorten (4.3.1).
 6. rechtspersoonlijkheid hebben, behalve wanneer het gaat om een functioneel orgaan van de lidstaat;
 7. Vanuit functioneel oogpunt moeten informatiescheidingstekens worden gezien als indicatie van het soort gegevens dat volgt.
 8. De economische rationaliteit ervan zou voor de doeltreffendheid van het belastingstelsel noodzakelijk of functioneel zijn.
 9. de beschermende inrichtingen moeten volkomen functioneel blijven dan wel een opdracht tot stopzetting geven.
 10. rechtspersoonlijkheid hebben, behalve wanneer het gaat om een functioneel orgaan van de lidstaat;
 11. De autoriteit is een functioneel orgaan van de lidstaat of een nationale overheidsinstantie.
 12. "Sub-eenheid van toxine" (1): een structureel en functioneel losstaand bestanddeel van een hele "toxine.
 13. De in lid 1 bedoelde permanente risicobeheerfunctie is hiërarchisch en functioneel onafhankelijk van operationele diensten.
 14. Deze investeringen hadden weliswaar betrekking op geïntegreerde projecten, doch stonden daar functioneel los van.
 15. de beschermingsinrichtingen moeten volkomen functioneel blijven dan wel een opdracht tot stopzetten geven,