Betekenis van:
getuige

getuige (de ~ | meervoud getuigen)
Zelfstandig naamwoord
 • die voor een rechtbank iets verklaart
"als getuige optreden"
"een getuige verhoren/horen"

Hyperoniemen

Hyponiemen

getuige (de ~ | meervoud getuigen)
Zelfstandig naamwoord
 • aanwezige bij een gebeurtenis
"een getuige bij [een huwelijk]"
"een getuige van [een ongeluk]"

Hyperoniemen

getuige (het ~ | meervoud getuigen)
Zelfstandig naamwoord
 • officieel bewijsstuk; referentie
"iemand van goede getuigen voorzien"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

getuige (het ~ | meervoud getuigen)
Zelfstandig naamwoord
 • iets waaruit juistheid blijkt; bewijs; bewijs; blijk waaruit men het bestaan of de juistheid van iets kan opmaken; verklaring als getuige
"die vervolgingen zijn getuigen van de heersende onverdraagzaamheid"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

getuige
Zelfstandig naamwoord
 • iemand die een gebeurtenis heeft meegemaak of op andere wijze, veelal onder ede, een verklaring kan geven ten aanzien van de ware toedracht van een zaak
getuige
Voorzetsel
 • kondigt de grondslag aan waarop een uitspraak gedaan wordt
"De Dortherbeek heeft, getuige de sterk slingerende gemeentegrens, in het verleden sterk gemeanderd."

Voorbeeldzinnen

 1. Tom was getuige van het ongeluk.
 2. Één getuige is geen getuige", "Een enkele getuigenis is onvoldoende
 3. Getuige van de inspecteur
 4. Handtekening van de getuige
 5. De administratie moet getuige zijn van alle proeven.”
 6. Zij hebben het recht daarbij aanwezig te zijn en de getuige of deskundige vragen te stellen.
 7. Getuige van deze bloeiende productie is de regionale Elzassische honingwedstrijd in Colmar.
 8. personen die wellicht als getuige moeten optreden bij onderzoeken naar de betrokken strafbare feiten of bij daaropvolgende strafvervolgingen;
 9. De partijen worden in kennis gesteld van het verhoor van een getuige of deskundige door het Bureau.
 10. Eenieder die wordt verzocht om voor een enquêtecommissie als getuige te verschijnen, kan een beroep doen op de rechten die hij als getuige zou genieten voor een rechtbank in zijn land van herkomst.
 11. Tot slot is de productiedivisie in […] levensvatbaar, getuige de boekwinst van 1,2 miljoen PLN in 2006, en als zodanig is verkoop ervan voor herstructureringsdoeleinden niet noodzakelijk.
 12. Wanneer een getuige of deskundige door een bevoegde rechterlijke of andere instantie zal worden gehoord, wordt dit aan de partijen in de procedure meegedeeld.
 13. Het verslag van de verklaringen van een partij in de procedure, getuige of deskundige die is gehoord, wordt haar (hem) voorgelegd of ter kennisneming overhandigd.
 14. Voor zover de uitvoering van haar taken zulks vereist, kan de tijdelijke enquêtecommissie een ieder verzoeken om als getuige voor haar te verschijnen.
 15. De te horen partij in de procedure, getuige of deskundige wordt ten minste een maand van tevoren opgeroepen tenzij zij (hij) met het Bureau een kortere termijn overeenkomt.