Betekenis van:
blijk

blijk
Zelfstandig naamwoord
 • een teken waaruit iets blijkt, bijvoorbeeld deelname
"Hij zond bloemen als blijk van zijn betrokkenheid."
blijk (het ~ | meervoud blijken)
Zelfstandig naamwoord
 • iets waaruit juistheid blijkt; bewijs; bewijs; blijk waaruit men het bestaan of de juistheid van iets kan opmaken; verklaring als getuige
"een blijk van [dankbaarheid]"
"als blijk van [vertrouwen/waardering/medeleven]"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Blijk geven van een constructieve houding.
 2. In totaal gaven twaalf investeerders blijk van belangstelling.
 3. blijk te geven van goed inzicht en vliegerschap;
 4. het door de organisator overgelegde journaal realistisch is en blijk geeft van naleving van deze verordening;
 5. Ariana Afghan Airlines heeft blijk gegeven van een gebrek aan vermogen om deze veiligheidstekortkomingen te verhelpen.
 6. Vier ondernemingen hebben blijk gegeven van belangstelling, maar alleen Sernam kwam als gegadigde in aanmerking.
 7. Blijk geven van inachtneming van de aanbevelingen van internationale financiële instellingen.
 8. Air Koryo heeft blijk gegeven van een gebrek aan vermogen om deze veiligheidstekortkomingen te verhelpen.
 9. Eerdere jurisprudentie: blijk van het specifieke karakter van de regeling zoals ingesteld door de zaak-Campoloro
 10. blijk hebben gegeven van een passend niveau van taalvaardigheid overeenkomstig de in bijlage III vermelde eisen.
 11. Activiteiten die blijk geven van een potentieel multiplicatoreffect, komen in aanmerking voor financiering.
 12. Het personeel van de instanties moet blijk geven van technische bekwaamheid en professionele integriteit.
 13. Geef details en bewijzen waaruit blijk dat het project van groot belang is wat de omvang ervan betreft:
 14. In de tweede helft van 2008 heeft ARP nog een blijk van belangstelling ontvangen, deze keer van […].
 15. Hij moet blijk geven van een goed oordeelsvermogen en een onpartijdig en objectief standpunt overeenkomstig het statuut kunnen innemen.