Betekenis van:
gier

gier (de ~ | meervoud gieren)
Zelfstandig naamwoord
 • bepaalde roofvogel
"de grauwe/vale gier"

Hyperoniemen

gier (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • vloeibare mest; vloeibare mest; vloeibare mest van vee
"tot zijn nek in de gier zitten"
"gier lozen"

Synoniemen

Hyperoniemen

gier (de ~ | meervoud gieren)
Zelfstandig naamwoord
 • plotse zwaaibeweging
"een gier doen"
"een gier maken"

Hyperoniemen

gier
Zelfstandig naamwoord
 • een grote aasetende roofvogel met een kale kop en machtige vleugels
"Gieren hebben mooie vleugels."
gier
Zelfstandig naamwoord
 • mestvocht.

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Vale gier
 2. Vloeibare mest (gier)
 3. Gier en mest
 4. Gier en mest
 5. Uitbreiding opslagcapaciteit mest en gier.
 6. Loopstal — met vaste mest en vloeibare gier
 7. wat Cyprus betreft voor: monniksgier (Aegypius monachus) en vale gier (Gyps fulvus).”.
 8. Het Verenigd Koninkrijk verzendt geen gier of vaste mest uit het in bijlage I omschreven gebied.
 9. (met uitzondering van dierlijk afval van voedingsbereiding en voedingsproducten en van gier en mest)
 10. Dierlijk en plantaardig afval (met uitzondering van dierlijk afval van voedingsbereiding en voedingsproducten en van gier en mest)
 11. Het Verenigd Koninkrijk verzendt geen gier of vaste mest van runderen, schapen, geiten, varkens of andere evenhoevige dieren uit de in bijlage I vermelde gebieden.
 12. wat Bulgarije betreft: monniksgier (Aegypius monachus), lammergier (Gypaetus barbatus), vale gier (Gyps fulvus), aasgier (Neophron percnopterus), steenarend (Aquila chrysaetos), keizerarend (Aquila heliaca), zeearend (Haliaetus albicilla), zwarte wouw (Milvus migrans) en rode wouw (Milvus milvus).”.
 13. wat Griekenland betreft voor: vale gier (Gyps fulvus), lammergier (Gypaetus barbatus), monniksgier (Aegypius monachus), aasgier (Neophron percnopterus), steenarend (Aquila chrysaetos), keizerarend (Aquila heliaca), zeearend (Haliaeetus albicilla) en zwarte wouw (Milvus migrans);”
 14. wat Italië betreft voor: lammergier (Gypaetus barbatus), monniksgier (Aegypius monachus), aasgier (Neophron percnopterus), vale gier (Gyps fulvus), steenarend (Aquila chrysaetos), zwarte wouw (Milvus migrans) en rode wouw (Milvus milvus);”.
 15. In dit verband wordt uitvoerig ingegaan op de verschillende fasen van het productieproces van Kornbrand die voortkomt uit een systeem van kringloopeconomie (aanbouw van graan, stoken, gebruik van de spoeling als veevoer en gebruik van de gier als meststof voor het graan) dat een zuiver ecologische werkwijze vereist.