Betekenis van:
glijden

glijden
Werkwoord
  • gemakkelijk wegschuiven
"van je schouders glijden"
"tegen een boom glijden"

Hyperoniemen

glijden
Werkwoord
  • met geringe wrijving gericht voortschuiven
"Ze waren op hun sleetje van het talud gegleden."
glijden
Werkwoord
  • op een glijbaan spelen
"Hij heeft maar een klein stukje gegleden."

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

  1. De sluitingen moeten stevig zijn, zodat het kind niet onderin de slaapzak kan glijden.
  2. „speeltoestel” voor huishoudelijk gebruik bestemd speelgoed waarvan de draagstructuur tijdens het spelen op dezelfde plaats blijft staan en dat bestemd is om kinderen een van de volgende activiteiten te laten verrichten: klimmen, springen, schommelen, glijden, slingeren, ronddraaien, kruipen of een combinatie daarvan; 22.
  3. Indien de 3-D H-machine de neiging vertoont om achteruit te schuiven, ga dan als volgt te werk: laat de 3-D H-machine achteruit glijden totdat een voorwaarts gerichte trekkracht op de T-staaf niet langer vereist is om de beweging af te remmen, d.w.z. totdat het zitdeel de rugleuning raakt.
  4. Indien de 3-D H-machine de neiging vertoont achteruit te schuiven, ga dan als volgt te werk: laat de 3-D H-machine achteruit glijden totdat niet langer een horizontale trekkracht naar voren op de T-staaf vereist is om de beweging af te remmen, d.w.z. totdat het zitdeel de rugleuning raakt.
  5. Indien de 3-D H-machine de neiging vertoont achteruit te schuiven, ga dan als volgt te werk: laat de 3-D H-machine achteruit glijden tot de T-staaf niet langer horizontaal naar voren moet worden getrokken om de beweging af te remmen, d.w.z. tot het zitdeel de rugleuning raakt.
  6. In het bijzonder moet ervoor gezorgd worden dat de naad of het hoogteverschil tussen laadvloer en laadbrug of -klep of tussen laadbrug of -klep en vloer van de losplaats niet zo groot is dat de dieren gedwongen worden te springen, dan wel gevaar lopen uit te glijden of te struikelen.”;
  7. Tabel A Risico-inschattingTabel B Bepaling van risicograadNeeJaNeeJaPassende waarschuwingenen beveilingen?NeeNeeJaJaGevaar duidelijk?Zeer hoogHoogZeer hoogZeer hoogHoogMiddelh.HoogHoogMiddelh.LaagMiddelh.Middelh.LaagZeer laagLaagLaagZeer laagZeer laagERNSTIG RISICOSNEL OPTREDEN VEREISTErnst gezondheid/veiligheidAlg.ernstgraadresultaatKwetsbare personenNormale volwassenenGeringErnstigZeer ernstigZeerkwetsbaarKwetsbaarWaarschijnlijkheidgezondheid/veiligheidMiddelhoog risico enkelemaatregelen vereistLaag risico actie onw.Tabel A wordt gebruikt om de ernst te bepalen van het resultaat van de combinatie van de ernst en de waarschijnlijkheid van een mogelijke schadelijke uitwerking van het gevaar op de gezondheid/veiligheid (zie tabellen in tekst).Tabel B wordt gebruikt om de risicograad te bepalen aan de hand van het type gebruiker en, voor normale volwassenen, de mate waarin een product van passende waarschuwingen en beveligingen is voorzien en het gevaar voldoende duidelijk is, alsook om vast te stellen is van een situatie met een ernstig risico en of er een snel optreden vereist is.Voorbeeld (aangegeven door pijlen hierboven)Een kettingzager heeft een diepe snijwond in zijn hand opgelopen. De kettingzaag blijkt een slecht ontworpen beveiliging te hebben waardoor de hand van de gebruiker naar voren kon glijden en met de zaag in aanraking kon komen.