Betekenis van:
hoogtepunt

hoogtepunt (het ~ | meervoud hoogtepunten)
Zelfstandig naamwoord
 • punt waarna opgelopen spanning afneemt; hoogtepunt v.e. serie gebeurtenissen; hoogste punt v.d. hemel
"de scène waarin Elektra haar broer weer herkent is het hoogtepunt van de opera"
"een seksueel hoogtepunt"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. De kersenbloesem is nu op zijn hoogtepunt.
 2. De Europese integratie is begonnen om een eind te stellen aan de talrijke en bloedige oorlogen tussen buurlanden, die hun hoogtepunt kenden in de Tweede Wereldoorlog.
 3. Het bereikte een hoogtepunt in 2003.
 4. De verkoopprijzen bereikten een hoogtepunt in 2002 en daalden opnieuw enigszins in 2003 en het onderzoektijdvak.
 5. De inflatie bereikte haar hoogtepunt in het derde kwartaal van 2008 en zal naar verwachting teruglopen.
 6. De overheidsschuld is teruggelopen van een hoogtepunt van 73,9 % van het bbp in 2004 tot 66,5 % in 2006.
 7. De inflatie bereikte in 2008 onder invloed van de hoge levensmiddelenprijzen en de binnenlandse loondruk met 11,1 % haar hoogtepunt.
 8. Terwijl er volgens de marktinformatie in 2004 weinig uit de VRC werd ingevoerd, gaven de cijfers van Eurostat daarentegen aan dat deze invoer in 2004 een hoogtepunt bereikte.
 9. Het is echter belangrijk erop te wijzen dat zowel de omvang als het marktaandeel van de invoer met dumping in 2003 een hoogtepunt hebben bereikt en dan tot het begin van het onderzoektijdvak aanzienlijk zijn gedaald.
 10. Naarmate de groeicyclus wereldwijd zijn hoogtepunt bereikt en afvlakt door de stijgende wereldolieprijzen zal de rol van de binnenlandse vraag in de Europese Unie als groeimotor aan belang winnen.
 11. Integendeel, terwijl de bedrijfstak van de Gemeenschap in betrekkelijk goede vorm was in 2001, hoewel het prijsverschil op zijn hoogtepunt was, verkeerde hij in 2004 en het onderzoektijdvak, toen het prijsverschil veel geringer was, in een ongunstige situatie.
 12. Volgens een andere regionale kabelexploitant heeft het absolute aantal klanten in het tweede kwartaal van 2003 een hoogtepunt bereikt, maar valt sindsdien (tot het tweede kwartaal van 2005) een aanhoudende daling van in totaal ongeveer 7 % te constateren.
 13. Op het hoogtepunt van de internetzeepbel was de markt goed voor 100000 km per jaar; daarna daalde dat aantal tussen 2003 en 2006 tot 20000 km per jaar en nu bedraagt het volume tussen 50000 en 70000 km per jaar.
 14. De winstgevendheid daalde pas in het onderzoektijdvak, toen het marktaandeel van de bedrijfstak zijn hoogtepunt bereikte, de invoer met dumping slonk en de prijzen van de invoer met dumping daalden.
 15. Betoogd werd dat de gestegen grondstofprijzen van invloed waren op de verslechtering van de economische situatie van de bedrijfstak van de Gemeenschap gedurende de beoordelingsperiode en in het bijzonder tijdens het OT, toen de grondstofprijzen hun hoogtepunt bereikten.