Betekenis van:
in overeenstemming brengen

in overeenstemming brengen
Werkwoord
 • broederschap doen sluiten

Synoniemen

Hyperoniemen

in overeenstemming brengen
Werkwoord
 • aanvullend betalen; een bedrag aanvullen

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. ga naar IN OVEREENSTEMMING BRENGEN
 2. Smaadwetgeving in overeenstemming brengen met de EU-normen en implementeren.
 3. correcties aan te brengen na onderzoek naar discrepanties ten behoeve van inventariscontrole en het in overeenstemming brengen van de database;
 4. De lidstaten brengen de berichten van inschrijving in overeenstemming met de in artikel 1 vastgestelde wijziging.
 5. Met de herschikking wordt beoogd de oude rentevoeten in overeenstemming met de marktrentevoet te brengen.
 6. De Albanese smaadwetgeving in overeenstemming brengen met de EU-normen en deze uitvoeren.
 7. De wetgeving inzake de betaalsystemen in overeenstemming beginnen te brengen met het acquis.
 8. De registratie van kerstbomen in het bedrijfsformulier moet worden aangepast om deze in overeenstemming te brengen met de landbouwstructuurenquêtes.
 9. De inspanningen om de wetgeving in overeenstemming te brengen met het EU-acquis op veterinair en fytosanitair gebied intensiveren, en het systeem van dieridentificatie en -registratie voor runderen in overeenstemming brengen met de EU-eisen.
 10. te pogen de uiteenlopende standpunten van de Commissie en de betrokken lidstaat met elkaar in overeenstemming te brengen;
 11. Dit rapport maakt het voor de Commissie mogelijk de internationale verzendingen met elkaar in overeenstemming te brengen;
 12. De lidstaten passen hun wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen aan om de eisen met die voorwaarden in overeenstemming te brengen.
 13. Handhaven van de asielwetgeving en tot stand brengen van een volwaardig asielsysteem, dat in overeenstemming is met de internationale normen.
 14. De lidstaten brengen de maatregelen die zij ten aanzien van de invoer toepassen, in overeenstemming met deze beschikking.
 15. De lidstaten brengen hun wetgeving in overeenstemming met deze beschikking en zij maken de getroffen maatregelen onmiddellijk bekend.