Betekenis van:
kalender

kalender (de ~ | meervoud kalenders)
Zelfstandig naamwoord
 • gedrukt overzicht v.h. jaar
"van de kalender schrappen"
"volgens de kalender"

Hyperoniemen

kalender
Zelfstandig naamwoord
 • tabel die de verdeling van het jaar in dagen, weken of jaren aangeeft, evt. met feestdagen enz
"De christelijke kalender, een kalender die tevens de christelijke feestdagen aangeeft."
kalender
Zelfstandig naamwoord
 • jaartelling volgens de
"Gregoriaanse kalender."
kalender
Zelfstandig naamwoord
 • gebeurtenissen en activiteiten die volgens een tijdschema gepland zijn
"De politieke kalender."
kalender (de ~ | meervoud kalenders)
Zelfstandig naamwoord
 • manier waarop men de tijd indeelt en van een zeker bepaald punt af begint te rekenen
"de Gregoriaanse kalender"
"de eeuwigdurende kalender"

Synoniemen

Hyperoniemen

kalender (de ~ | meervoud kalenders)
Zelfstandig naamwoord
 • lijst van kerkelijke feesten en heiligen

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

kalender
Zelfstandig naamwoord
 • lijst van de kerkelijke feesten en heiligendagen

Voorbeeldzinnen

 1. Ze hing de kalender aan de muur.
 2. De twaalf dieren van de Chinese dierenriem komen van elf diersoorten die in de natuur voorkomen, met name de rat, os, tijger, konijn, slang, paard, aap, haan, hond en varken, en ook de legendarische draak; ze worden als kalender gebruikt.
 3. Kalender-jaar
 4. Kalender voor tenders
 5. “Fine-tuning”-transacties worden niet volgens een tevoren vastgestelde kalender uitgevoerd.
 6. De SO's hebben betrekking op een productieperiode van twaalf maanden (kalender- of landbouwjaar).
 7. Basis- en langerlopende herfinancieringstransacties worden uitgevoerd volgens een door het Eurosysteem gepubliceerde indicatieve kalender [26].
 8. De kalender wordt ten minste drie maanden vóór het begin van het desbetreffende jaar gepubliceerd.
 9. De hiervoor benodigde basisgegevens worden in de lidstaten verzameld over een referentieperiode van vijf opeenvolgende kalender- of landbouwjaren.
 10. De verwijzing is standaard gebaseerd op de Gregoriaanse kalender en de datums worden weergegeven overeenkomstig ISO 8601.
 11. De bovenstaande variabelen worden 100 in plaats van 95 (kalender)dagen na het eind van het kwartaal ingediend.
 12. Derhalve houdt de ECB bij het opstellen van de kalender voor deze transacties rekening met de officiële feestdagen in de afzonderlijke lidstaten.
 13. Als indicatieve kalender zijn er uitnodigingen tot het indienen van voorstellen gepland op intervallen van 12 tot 18 maanden over een periode van maximaal zeven jaar.
 14. Van Griekenland wordt met name verwacht dat het land de in dit besluit gespecificeerde maatregelen uitvoert volgens de kalender die hierin is vastgesteld,
 15. De ECB publiceert ten minste drie maanden voor het begin van elk jaar een kalender met de aanhoudingsperioden in dat jaar.