Betekenis van:
era

era
Zelfstandig naamwoord
 • een bijzonder lange tijd.
"De komst van de stoommachine maakte een eind aan de era van de driemaster."
era
Zelfstandig naamwoord
 • een geologisch tijdperk dat deel is van een eon en bestaat uit periodes of systemen.
"Het era paleozoïcum maakt deel uit van het eon fanerozoïcum en begint met de periode cambrium."
era
Zelfstandig naamwoord
 • als eenheid beschouwde, begrensde tijd
"een gouden era"
"een nieuwe era"

Synoniemen

Hyperoniemen

era
Zelfstandig naamwoord
 • tijdeenheid één lager in rang dan eon

Hyperoniemen

Hyponiemen

era
Zelfstandig naamwoord
 • manier waarop men de tijd indeelt en van een zeker bepaald punt af begint te rekenen

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Era Artiga de Lin - Eth Portilhon
 2. SO/IB/NVI/ERA/houder/Werkplaats/gebruiker
 3. SO/IB/NVI/ERA/OTIF/Houder/werkplaatsen
 4. SO/IB/NVI/ERA/houder/werkplaatsen
 5. Alle andere door NVI’s of het ERA erkende gebruikers
 6. Het Europees Spoorwegbureau (ERA) publiceert de inhoud van bijlage LL als technisch ERA-document op zijn website.
 7. Dit kan een gezamenlijke uitvoering van programma's bij Oostzeeonderzoek en nieuwe ERA-NET's omvatten.
 8. Het ERA-NET-systeem ontwikkelt en versterkt de coördinatie van nationale en regionale onderzoeksactiviteiten door:
 9. Andere NVI/RI/SO/OO/IA/RB/Houder/eigenaar/ERA/OTIF
 10. Bevoegde instanties/SO/IB/OO/RB/Houder/Eigenaar/ERA/OTIF Sec.
 11. Gezien aanbeveling nr. ERA/REC/XA/01-2009 van het Europees Spoorwegbureau van 17 april 2009,
 12. Een en ander omvat steun voor nieuwe ERA-NET's alsmede voor het verbreden en verdiepen van het bereik van bestaande ERA-NET's, bv. door partnerschapsuitbreiding en wederzijdse openstelling van de programma's.
 13. Het ERA publiceert de lijst met de in de bijlagen P en JJ bedoelde K-remblokken die volledig zijn goedgekeurde voor internationaal vervoer als technisch ERA-document op zijn website.
 14. Het Bureau publiceert de bijkomende specificaties betreffende het in bijlage JJ genoemde trekwerk als technisch ERA-document op zijn website.
 15. Een en ander omvat steun voor nieuwe ERA-NET's alsmede voor het verbreden en verdiepen van het bereik van bestaande ERA-NET's, bijvoorbeeld door partnerschapsuitbreiding en wederzijdse openstelling van de programma's; In voorkomend geval kunnen ERA-NET's worden gebruikt voor programmacoördinatie tussen Europese regio's en lidstaten zodat ze kunnen samenwerken bij grootschalige initiatieven;