Betekenis van:
kringloop

kringloop (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • het telkens opnieuw doorlopen van een reeks van stadia
"de kringloop der natuur"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. „Recycling in gesloten kringloop” betekent de recycling van een afvalproduct tot hetzelfde soort product.
 2. onderdelen speciaal ontworpen voor de ombouw van toestellen met open kringloop tot toestellen voor militair gebruik;
 3. toestellen met gesloten en met halfgesloten kringloop (herinademingstoestellen) speciaal ontworpen voor militair gebruik (d.w.z. speciaal ontworpen als zijnde niet-magnetisch);
 4. toestellen met gesloten en met halfgesloten kringloop (herinademingstoestellen) speciaal ontworpen voor militair gebruik (d.w.z. speciaal ontworpen als zijnde niet-magnetisch);
 5. De Commissie is van mening dat de NDA op een beslissende zal bijdragen tot een optimale tenuitvoerlegging van de eindfase van de nucleaire kringloop.
 6. met een gesloten kringloop met een gespecificeerd gemiddeld interval vóór storing (MTTF) of gemiddeld storingsvrij interval (MTBF) groter dan 2500 uur;
 7. Voor secundaire materialen die uit een productieproces afkomstig zijn (zoals restanten of overschotten) betekent „recycling in gesloten kringloop” dat de materialen in hetzelfde proces worden hergebruikt.
 8. De circulatie van de koelvloeistof mag uitsluitend door de waterpomp van de motor worden bewerkstelligd.De koeling van de vloeistof mag hetzij via de radiator van de motor, hetzij via een externe kringloop plaatsvinden, op voorwaarde dat het drukverlies van deze kringloop en de druk aan de inlaat van de pomp vrijwel gelijk blijven aan die van het koelsysteem van de motor.
 9. De circulatie van de koelvloeistof mag uitsluitend door de waterpomp van de aandrijving worden bewerkstelligd.De koeling van de vloeistof mag via de radiator van de aandrijving of via een externe kringloop plaatsvinden, op voorwaarde dat het drukverlies van deze kringloop en de druk aan de inlaat van de pomp vrijwel gelijk blijven aan die van het koelsysteem van de aandrijving.
 10. De circulatie van de koelvloeistof mag uitsluitend door de waterpomp van de motor worden bewerkstelligd.De koeling van de vloeistof mag via de motorradiator of via een externe kringloop plaatsvinden, op voorwaarde dat het drukverlies van deze kringloop en de druk aan de inlaat van de pomp vrijwel gelijk blijven aan die van het motorkoelsysteem.
 11. cryogene vaten of koelsystemen met gesloten kringloop, geschikt voor het bereiken van temperaturen van 100 K (– 173 oC) of lager, voor "vliegtuigen" die ononderbroken kunnen vliegen met een snelheid van meer dan Mach 3, voor lanceervoertuigen of voor "ruimtevaartuigen";
 12. cryogene vaten of koelsystemen met gesloten kringloop, geschikt voor het bereiken van temperaturen van 100 K (–173 C) of lager, voor "vliegtuigen" die ononderbroken kunnen vliegen met een snelheid van meer dan Mach 3, voor lanceervoertuigen of voor "ruimtevaartuigen";
 13. In dit geval mogen er geen stoffen of preparaten worden toegevoegd aan grondstoffen waaraan ten tijde van de aanvraag een van de volgende gevarenaanduidingen is toegekend (of combinaties hiervan): H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, EUH059, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.Gezien de milieuvoordelen van de recycling van materialen gelden deze criteria niet voor de hoeveelheden in gesloten kringloop gerecycleerde materialen [9] die door het proces worden gebruikt en die in aanhangsel A2 nader worden omschreven.