Betekenis van:
roulatie

roulatie (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • het telkens opnieuw doorlopen van een reeks van stadia
"[een product] in roulatie brengen"
"[een product] uit de roulatie nemen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. De roulatie start op een willekeurige plaats in de lijst.
 2. Het bepaalt eveneens de regels betreffende de roulatie van de stemrechten.
 3. De roulatie van de stemrechten binnen elke groep gebeurt in deze volgorde.
 4. Het is dienstig dat de vertegenwoordiger van het IRMM de raad voorzit en de nationale referentielaboratoria aanwijst op basis van roulatie.
 5. Met ingang van de datum waarop het aantal presidenten 22 bedraagt, begint de roulatie in de derde groep op een willekeurige plaats in de lijst.
 6. De vertegenwoordiger van het IRMM treedt op als voorzitter van de raad en wijst de nationale referentielaboratoria aan op basis van roulatie.
 7. Elk jaar wordt door roulatie slechts één van de deelnemende nationale referentielaboratoria tegelijk vervangen om een bepaalde mate van continuïteit in de raad te waarborgen.
 8. Bij aanpassing van de samenstelling van de groep overeenkomstig het vijfde streepje van artikel 10, lid 2 van de statuten, volgt de roulatie van de stemrechten binnen elke groep verder de lijst van lid 2.
 9. Artikelen voor postzegelverzamelaars (gebruikte en uit de roulatie genomen postzegels, postzegelalbums enz.), andere artikelen voor verzamelingen (munten, medailles, mineralen, zoölogische en botanische specimina enz.) en andere gereedschappen en artikelen voor hobby’s
 10. De raad van bestuur kan beslissen de volgorde van de roulatie voor de tweede en de derde groep te wijzigen opdat bepaalde presidenten niet telkens gedurende dezelfde periodes van het jaar geen stemrecht hebben.
 11. De Commissie stelt regels en procedures vast voor de selectie van de deskundigen, met inachtneming van een passende spreiding van deskundigen over de lidstaten en een passende roulatie van deskundigen tussen de lidstaten, alsmede voor de organisatie van hun werkzaamheden en de nadere financiële bepalingen.