Betekenis van:
kunstwerk

kunstwerk (het ~ | meervoud kunstwerken)
Zelfstandig naamwoord
  • voortbrengsel van de beeldende kunsten
"met kunst- en vliegwerk"
"een kostbaar kunstwerk"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

kunstwerk
Zelfstandig naamwoord
  • een werk dat om kunstzinnige redenen gemaakt is
"De "Mona Lisa" wordt als een kunstwerk beschouwd."
kunstwerk
Zelfstandig naamwoord
  • een bijzondere constructie zoals een viaduct of tunnel bij de wegenbouw
"Het zijn de vele kunstwerken die dit traject zo peperduur maken."
kunstwerk
Zelfstandig naamwoord
  • een werk dat om kunstzinnige redenen gemaakt is
"De "Mona Lisa" wordt als een kunstwerk beschouwd."
kunstwerk
Zelfstandig naamwoord
  • een bijzondere constructie zoals een viaduct of tunnel bij de wegenbouw
"Het zijn de vele kunstwerken die dit traject zo peperduur maken."
kunstwerk
Zelfstandig naamwoord
  • werk waarvoor andere materialen dan aarde en zand gebruikt zijn

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. Komt de steun de creatie van een kunstwerk (film- of televisieproductie) rechtstreeks ten goede?
  2. Indeling onder post 97030000 als beeldhouwwerk is uitgesloten omdat het niet de installatie is die het „kunstwerk” vormt: het kunstwerk wordt gevormd door de lichteffecten die met de installatie kunnen worden verkregen.
  3. Het is de inhoud die op de dvd's is opgenomen, tezamen met de componenten van de installatie, die het „moderne kunstwerk” vormen.
  4. Richtlijn 2001/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk (PB L 272 van 13.10.2001, blz. 32).