Betekenis van:
object

object (het ~ | meervoud objecten)
Zelfstandig naamwoord
 • voorwerp, zaak of persoon die beschouwd of behandeld wordt als zodanig
"het object van onderzoek"

Hyperoniemen

object (het ~ | meervoud objecten)
Zelfstandig naamwoord
 • zelfstandig zinsdeel, niet het onderwerp; (lijdend of meewerkend) voorwerp
"direct/indirect object"

Synoniemen

Hyperoniemen

object
Zelfstandig naamwoord
 • voorwerp dat fysiek bestaat
object
Zelfstandig naamwoord
 • voorwerp
object
Zelfstandig naamwoord
 • entiteit die behandeld wordt en waarvan het bestaan onafhankelijk wordt geacht van het subject
object
Zelfstandig naamwoord
 • in objectgeoriënteerd programmeren: een component die gegevens en/of programmacode bevat
object (het ~ | meervoud objecten)
Zelfstandig naamwoord
 • voortbrengsel van de beeldende kunsten

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Object-manager
 2. Deeltje: Een object met een lengte/breedte-verhouding van minder dan 3:1.
 3. Diensten om aanvullende informatie toe te voegen aan een afbeelding of een object in een objectverzameling.
 4. Volgnummer voor alle PIL-regels in verband met hetzelfde fysische object.
 5. Diensten ter ondersteuning van de ophaling van object- en terreininformatie uit satellietbeelden en gescande afbeeldingen.
 6. Vezel: Een object met een lengte/breedte-verhouding (aspectverhouding) van ten minste 3:1.
 7. Matrassen voor kinderledikanten mogen geen gevaarlijk ontvlambaar object in de omgeving van het kind vormen.
 8. Via deze dienst wordt voor een bepaalde positie of geografisch object gezocht naar alle objecten met bepaalde kenmerken die zich binnen een door de gebruiker ingegeven afstand van de positie of het object bevinden.
 9. De schijnbare bron is het werkelijke of virtuele object dat het kleinst mogelijke beeld op het netvlies vormt.
 10. Deze overeenkomsten zijn vergelijkbaar met een lening, alleen dient in dit geval het geleasede object als zekerheid.
 11. „ruimtelijk object”: een abstracte voorstelling van een reëel verschijnsel in relatie tot een specifieke locatie of een specifiek geografisch gebied;
 12. de concrete actie bestaat in de aankoop van een materieel object of de financiering van infrastructuur of van bouwprojecten.
 13. „Traceerbaarheid” houdt het vermogen in om het verleden, het gebruik of de plaats van het desbetreffende object te traceren.
 14. de concrete actie bestaat in de aankoop van een fysiek object of de financiering van infrastructuur of van bouwprojecten.
 15. „voorwerp”: een object waaraan tijdens de productie een speciale vorm, oppervlak of patroon wordt gegeven waardoor zijn functie in hogere mate wordt bepaald dan door de chemische samenstelling;