Betekenis van:
landsregering

landsregering
Zelfstandig naamwoord
 • het staatshoofd en de gezamenlijke ministers

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Gelet op de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap enerzijds en de regering van Denemarken en de landsregering van de Faeröer anderzijds [1],
 2. Gelet op de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap enerzijds en de regering van Denemarken en de landsregering van de Faeröer anderzijds,
 3. tot wijziging van Protocol nr. 4 bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de regering van Denemarken en de landsregering van de Faeröer, anderzijds
 4. Gelet op de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer, anderzijds [1], hierna de „overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 34, lid 1,
 5. Gelet op de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de regering van Denemarken en de landsregering van de Faeröer, anderzijds [1], hierna de „overeenkomst” te noemen, en met name op artikel 34, lid 1,
 6. tot wijziging van de tabellen I en II van de bijlage bij Protocol nr. 1 van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer, anderzijds
 7. Aanvullend protocol inzake veterinaire vraagstukken bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap enerzijds en de regering van Denemarken en de landsregering van de Faeröer anderzijds (PB L 305 van 30.11.1999, blz. 26).
 8. tot wijziging van Besluit 97/126/EG inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer, anderzijds
 9. Besluit 97/126/EG van de Raad [1] betreft de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer, anderzijds (hierna „de overeenkomst” genoemd).
 10. tot wijziging van Besluit nr. 1/2001 tot vaststelling van de bepalingen ter uitvoering van het Aanvullend Protocol inzake veterinaire vraagstukken bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap enerzijds en de regering van Denemarken en de landsregering van de Faeröer anderzijds
 11. tot wijziging van Besluit nr. 1/2001 tot vaststelling van de bepalingen ter uitvoering van het Aanvullend Protocol inzake veterinaire vraagstukken bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap enerzijds en de regering van Denemarken en de landsregering van de Faeröer anderzijds
 12. Besluit 1999/778/EG van de Raad van 15 november 1999 betreffende de sluiting van een protocol inzake veterinaire vraagstukken, als aanvulling op de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap enerzijds en de regering van Denemarken en de landsregering van de Faeröer anderzijds (PB L 305 van 30.11.1999, blz. 25).
 13. Bij Besluit nr. 2/2008 van het Gemengd Comité EG/Denemarken-Faeröer (2008/957/EG) [2] werden de tabellen I en II van de bijlage bij Protocol 1 van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer, anderzijds, gewijzigd.
 14. Gelet op de op 6 december 1996 te Brussel ondertekende overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de regering van Denemarken en de landsregering van de Faeröer, anderzijds [1], hierna „de overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 34, lid 1,
 15. In Besluit nr. 1/2001 van het Gemengd Comité EG-Faeröer van 31 januari 2001 tot vaststelling van de bepalingen ter uitvoering van het Aanvullend Protocol inzake veterinaire vraagstukken bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap enerzijds en de regering van Denemarken en de landsregering van de Faeröer anderzijds [3], wordt bepaald dat de Faeröer zullen deelnemen aan het systeem voor de melding van dierziekten (ADNS-systeem).