Betekenis van:
maf

maf
Bijwoord
  • op een vreemde, onverwachte, ongebruikelijke, rare manier
"Sinds zijn blessure loopt hij echt nog maffer."
maf
Bijvoeglijk naamwoord
  • vreemd, onverwacht, ongebruikelijk, raar
"Hij had een bepaald maffe hoed op."

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

  1. Alle waarden van de maF-curve boven 90 % van deze amax-vertragingswaarde worden gemiddeld.
  2. Autoriteit die het certificaat afgeeft Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) — New Zealand Food Safety Authority (NZFSA).
  3. De maximumwaarde voor de vertraging van het voertuig wordt aan de hand van de maF-curve bepaald en amax genoemd.
  4. De minimumkracht op het pedaal (FABS, min) die volstaat om de in punt 7 berekende vertraging aABS te bereiken, wordt gedefinieerd als de waarde van F die overeenkomt meta = aABS op de maF-curve.
  5. Van de vijf afzonderlijke curven „vertraging versus rempedaalkracht” wordt de gemiddelde vertraging berekend bij verhogingen van de pedaalkracht met 1 N. Het resultaat daarvan is de gemiddelde curve „vertraging versus rempedaalkracht”, die in dit aanhangsel de maF-curve wordt genoemd.
  6. uit een derde land waarvan de voorschriften voor de productie en de controle van landbouwproducten, op basis van de garanties en informatie die door de bevoegde autoriteit van dit land overeenkomstig de bepalingen van het MAF zijn verstrekt, gelijkwaardig worden geacht aan het Food Official Organic Assurance Programme; uitsluitend biologisch geproduceerde ingrediënten, bestemd voor verwerking in Nieuw-Zeeland in producten van de in punt 1, onder b), genoemde categorie, met een maximum van 5 % voor landbouwproducten, mogen worden ingevoerd.