Betekenis van:
mal

mal (de ~ | meervoud mallen)
Zelfstandig naamwoord
 • model, voorbeeld
"een mal voor iets"
"iets als mal gebruiken"

Synoniemen

Hyperoniemen

mal (de ~ | meervoud mallen)
Zelfstandig naamwoord
 • tekengereedschap voor het trekken van kromme lijnen
"iets als mal gebruiken"

Synoniemen

Hyperoniemen

mal
Zelfstandig naamwoord
 • vorm waarin gesmolten metaal enz. gegoten wordt om het de gewenste vorm te geven
"een mal maken/gieten"

Synoniemen

Hyperoniemen

mal
Zelfstandig naamwoord
 • voorwerp om afmetingen van werkstukken te controleren, b.v. van kogels, platen enz.

Hyperoniemen

mal
Zelfstandig naamwoord
 • een holle gietvorm
mal
Zelfstandig naamwoord
 • een grafische vorm die voor herhaaldelijk gebruik is bedoeld
mal
Bijvoeglijk naamwoord
 • blijk gevend van gebrek aan gezond verstand

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Indien nodig wordt de mal bijgevuld.
 2. "Technologie" voor de "productie" van pyrolytisch gevormde materialen op een mal, doorn of ander substraat van gassen die ontleden bij temperaturen van 1573 K (1300 °C) tot 3173 K (2900 °C) en drukken van 130 Pa tot 20 kPa.
 3. "Technologie" voor de "productie" van pyrolytisch gevormde materialen op een mal, doorn of ander substraat van gassen die ontleden bij temperaturen van 1573 K (1300 °C) tot 3173 K (2900 °C) en drukken van 130 Pa tot 20 kPa.
 4. Speciaal ontworpen spuitmonden voor de "productie" van pyrolytisch gevormde materialen op een as, mal of ander substraat van voorlopergassen die ontleden bij temperaturen van 1573 K (1300 °C) tot 3173 K (2900 °C) en een druk van 130 Pa tot 20 kPa.
 5. Plavina), Pošip, Škrlet, Teran, Trnjak, Vugava of Žlahtina, ingeval zij uit Kroatië worden binnengebracht, of Aleksandriski muškat, Alikant buse, Belan, Belo zimsko, Beogradska bessemena, Demir kapija, Grenaš crn, Kadarka, Krainski bojadiser, Kratošija, Moldavija, Ohridsko crno, Plavec mal, Plovdina, Prokupec, R’kaciteli, Semijon, Smederevka, Stanušina, Sultanina, Temjanika, Teran, Vranec, Župljanka of Žilavka, ingeval zij uit de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië worden binnengebracht. Deze planten:
 6. tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, 96 % van totale lengte van de lastlijn op 85 % van de kleinste holte naar de mal, gemeten vanaf de bovenzijde van de kielplaat, dan wel de lengte van de voorzijde van de voorsteven tot aan de hartlijn van de roerkoning op deze lastlijn, als deze laatste groter is.
 7. Indien de ingesloten laadruimten niet de gehele lengte beslaan, moet D worden genomen als de holte naar de mal van het schip tot aan het schottendek plus lh/L, waarbij l en h de gezamenlijke lengte respectievelijk hoogte zijn van de ingesloten laadruimten.
 8. D de holte naar de mal van het schip tot het schottendek in meters is, mits in een schip met een ingesloten laadruimte op het schottendek met waterafvoer binnenboord volgens de eisen van punt 1.6.2, die zich uitstrekt over de volle lengte van het schip, D gemeten wordt tot op het volgende dek boven het schottendek.
 9. Speciaal ontworpen spuitmonden voor de "productie" van pyrolytisch gevormde materialen op een as, mal of ander substraat van voorlopergassen die ontleden bij temperaturen van 1573 K (1300 °C) tot 3173 K (2900 °C) en een druk van 130 Pa tot 20 kPa.