Betekenis van:
sjabloon

sjabloon (het ~ | meervoud sjablonen)
Zelfstandig naamwoord
 • abstract schema van werking; geijkt patroon
"de verwerping van Westerse politieke sjablonen"

Synoniemen

Hyperoniemen

sjabloon (de ~ | meervoud sjablonen)
Zelfstandig naamwoord
 • tekengereedschap voor het trekken van kromme lijnen

Synoniemen

Hyperoniemen

sjabloon
Zelfstandig naamwoord
 • een uitgesneden blad waarmee men bepaalde figuren e.d. gemakkelijk kan natekenen: tekenmal
sjabloon
Zelfstandig naamwoord
 • een geijkt model
sjabloon
Zelfstandig naamwoord
 • veelvuldig gebruikt gezegde waarvan men de oorspronkelijke kracht niet meer voelt

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. halfrond sjabloon
 2. Gegevens kunnen worden aangeleverd middels het sjabloon in appendix 2.
 3. Op de sjabloon moeten de punten A tot en met D worden aangebracht zoals aangegeven in figuur 7, terwijl de sjabloon zich op een vlak oppervlak bevindt.
 4. Tijdens deze procedure moet de sjabloon worden gebogen om zo dicht mogelijk bij de buitenomtrek van de bovenkant motorkap aan te sluiten, zonder de sjabloon te kreuken of te vouwen.
 5. De sjabloon moet zodanig op het voertuig worden geplaatst dat de hoeken A en B samenvallen met de referentielijn zijkant.
 6. De sjabloon moet zo mogelijk bestand zijn tegen dubbele of complexe kromming om eventuele kreukvorming te voorkomen.
 7. Vervolgens moet de sjabloon, terwijl de hoeken A en B met de referentielijn zijkant blijven samenvallen, geleidelijk naar achter worden geschoven tot de boog van de sjabloon in contact komt met de referentielijn achterkant motorkap.
 8. Als het contact tussen de sjabloon en de referentielijn achterkant motorkap tangentieel is en dit raakpunt zich niet tussen de punten C en D op de boog van de sjabloon bevindt, wordt de referentielijn achterkant motorkap verlengd en/of gewijzigd zodat zij de boog van de sjabloon volgt en de referentielijn zijkant snijdt (zie figuur 8).
 9. Het aanbevolen materiaal is dunne plasticfolie die met schuim is bekleed zodat de sjabloon over het oppervlak van het voertuig niet verschuift.
 10. De in het sjabloon van appendix 3 opgesomde gegevens inzake verafgelegen filialen moeten worden verstrekt, ook al kan de NCB verstrekking in een ander formaat verlangen.
 11. Ontwerp en markering van de sjabloon die wordt gebruikt om de referentielijn achterkant motorkap en de referentielijn zijkant met elkaar te verbinden
 12. De in het sjabloon van bijlage I opgesomde gegevens moeten worden verstrekt, ook al kan de NCB verstrekking in een ander formaat verlangen.
 13. Het kan bijvoorbeeld gaan om hulp bij het opstellen van voorbeelden van privacyverklaringen die de nationale bevoegde autoriteiten als sjabloon kunnen gebruiken.
 14. Bovenaanzicht hoek achterkant motorkap — de referentielijn achterkant motorkap wordt verlengd langs de boog van de sjabloon tot zij de referentielijn zijkant snijdt
 15. Als de met de punten A en B op de referentielijn zijkant geplaatste sjabloon geen tangentieel contact heeft met de referentielijn achterkant motorkap, of als dit raakpunt zich tussen de punten C en D op de boog van de sjabloon bevindt, wordt gebruikgemaakt van extra sjablonen met een straal die telkens 20 mm groter is, tot aan alle bovengenoemde criteria is voldaan.