Betekenis van:
patroon

patroon (de ~ | meervoud patronen)
Zelfstandig naamwoord
 • vulling van b.v. pennen
"je moet denk ik een nieuwe patroon kopen"
"een lege patroon"

Hyperoniemen

patroon (de ~ | meervoud patronen)
Zelfstandig naamwoord
 • kogel met huls en lading
"al zijn patronen verschieten"
"een scherpe patroon"

Hyperoniemen

Hyponiemen

patroon
Zelfstandig naamwoord
 • munitie voor een vuurwapen
"De patronen waren op, dus gaf de dief zich over."
patroon
Zelfstandig naamwoord
 • tekening die als basis dient om meerdere dezelfde eindproducten te maken
"Voordat je een jurk maakt, teken je meestal eerst het patroon."
patroon (de ~ | meervoud patroons)
Zelfstandig naamwoord
 • de eigenaar van een zaak; baas v.e. bedrijf
"patroons en vakbonden"

Synoniemen

Hyperoniemen

patroon (het ~ | meervoud patronen)
Zelfstandig naamwoord
 • model, voorbeeld
"patroon opspelden"
"uitknippen volgens het patroon"

Synoniemen

Hyperoniemen

patroon (de ~ | meervoud patroons, patronen)
Zelfstandig naamwoord
 • beschermheilige; beschermheilige; heilige die beschermt; heilige die beschermt
"Sint-Lucas is de patroon van de schilders"

Synoniemen

Hyperoniemen

patroon (de ~ | meervoud patroons, patronen)
Zelfstandig naamwoord
 • iem. die vóór iets is, het bepleit
"als patroon optreden"
"de prins is de patroon van die vereniging"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

patroon (het ~ | meervoud patronen)
Zelfstandig naamwoord
 • patroon; versiering van herhaalde figuren; natuurlijk patroon van lijnen en kleuren
"het patroon van het behang"
"een telkens terugkerend patroon"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

patroon (het ~ | meervoud patronen)
Zelfstandig naamwoord
 • herkenbare lijn in gebeurtenissen
"een patroon van [aanslagen/symptomen]"
"een terugkerend/systematisch patroon"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

patroon
Zelfstandig naamwoord
 • baas, chef, overste

Voorbeeldzinnen

 1. Patroon
 2. container, onder druk (patroon, bol, cilinder enz.)
 3. Elk patroon is samengesteld uit een inhaleertoestel en een ampul.
 4. in de zone voor de foto moeten het patroon van de beveiligingsondergrond en de foto zelf ten minste aan de zijkant van de foto samenvallen (verflauwend patroon).
 5. in de zone voor de foto moeten het patroon van de beveiligingsondergrond en de foto zelf ten minste aan de zijkant van de foto samenvallen (verflauwend patroon).
 6. HPLC-patroon van OPA-derivaten van fosfatidylserine (PS) en fosfatidylethanolamine (PE) in methanolextract van opgelost mageremelkpoeder.
 7. Voor het patroon van de bedrijfskromme geldt de beschrijving van punt 2.3.3 van bijlage 4.
 8. Hetzelfde patroon komt terug bij het aandeel van de uitgaven voor televisiereclame in het BNP.
 9. Wat explosieven in de vorm van patronen en explosieven in zakken betreft, wordt de unieke identificatie in de vorm van een zelfklevend etiket op elk patroon of elke zak aangebracht of rechtstreeks op elk patroon of elke zak gedrukt.
 10. De gekleurde patronen van γ3-caseïne en γ2-caseïne (deze tonen koemelk aan) worden beoordeeld door het patroon van het monster te vergelijken met het patroon van de referentiestandaards met 0 % en 1 % koemelk in dezelfde gel.
 11. Bij de drie producenten/exporteurs werd een duidelijk patroon vastgesteld van exportprijzen die aanzienlijk uiteenliepen al naar gelang de regio.
 12. De gesprekken met de uitgenodigde deskundigen of teams verlopen volgens een van tevoren door de jury afgesproken patroon.
 13. De exportprijzen van het betrokken product naar de andere belangrijke exportmarkten, namelijk Canada en Zuid-Amerika, vertonen geen regelmatig patroon.
 14. De gesprekken met de uitgenodigde deskundigen of teams verlopen volgens een van tevoren door het evaluatiecomité afgesproken patroon.
 15. het patroon van de verplaatsingen van en de handel in pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels;