Betekenis van:
bestek

bestek (het ~)
Zelfstandig naamwoord
 • gerei waarmee het bereide voedsel gehanteerd wordt, messen, vorken, lepels enz.
"vergeet je bij het tafeldekken niet ook het bestek"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

bestek (het ~)
Zelfstandig naamwoord
 • beschrijving van aanpak
"in kort bestek"
"buiten je bestek vallen"

Hyperoniemen

Hyponiemen

bestek (het ~)
Zelfstandig naamwoord
 • begroting

Hyperoniemen

Hyponiemen

bestek
Zelfstandig naamwoord
 • plan volgens welk gebouwd wordt; detailtekening; plan voor bouw

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

bestek
Zelfstandig naamwoord
 • plaatsbepaling op zee of in de lucht; bepaling van positie

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

bestek
Zelfstandig naamwoord
 • gerei waarmee het eten aan tafel behandeld wordt
bestek
Zelfstandig naamwoord
 • een bouw- of vaarplan

Voorbeeldzinnen

 1. Uw eigen bestek meenemen graag.
 2. De juiste plaatswijze van een bestek is de vork aan de linkerzijde van het bord en het mes aan de rechterzijde alsook de lepel.
 3. Het bestek vermeldt ten minste:
 4. Communautair bestek (CB)/Enig programmeringsdocument (EPD)
 5. Het bestek bevat onder andere de volgende informatie:
 6. In het opslagcontract wordt naar dit bestek verwezen.
 7. Het bestek bevat onder andere de volgende gegevens:
 8. Naam en adres van de dienst waar het bestek en de aanvullende documentatie kunnen worden aangevraagd.
 9. een exemplaar van het bestek of van het beschrijvend document en van alle aanvullende stukken, of
 10. Deze mogelijkheid wordt in de aankondiging van de opdracht of in het bestek vermeld.
 11. het bijbehorende bestek, waaraan de algemene voorwaarden voor overheidsopdrachten zijn toegevoegd;
 12. het door de betrokken lidstaten bekendgemaakte bestek met uitsluitings-, selectie- en gunningscriteria.
 13. berusten op een risicobeoordeling en zijn evenredig aan de omvang en het bestek van de vlucht;
 14. Dit deel van de activiteiten valt buiten het bestek van dit besluit,
 15. De indicatieve inschrijvingen mogen te allen tijde worden verbeterd, op voorwaarde dat zij niet afwijken van het bestek.